GIS-material för arkeologiskt projekt: Västerlösa 1:8

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Västerlösa, Rogslösa socken, Vadstena kommun under 2006. Utredningen gjordes inför planerad utbyggnad av Holmstedts Stenteknik AB. Större delen av det aktuella området var vid utredningstillfället urschaktat och uppfyllt med sten. Det område som var urschaktat bedömdes vara så skadat att några arkeologiska åtgärder inte var motiverade. Sökschakten öppnades istället inom de delar av utredningsområdet som inte var sedan tidigare påverkade av markarbeten. Vid öppnandet av sökschakten framkom två stolphål. Stolphålen undersöktes och dokumenterades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade arbetet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2288

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Västerlösa, Rogslösa socken, Vadstena kommun under 2006. Utredningen gjordes inför planerad utbyggnad av Holmstedts Stenteknik AB. Större delen av det aktuella området var vid utredningstillfället urschaktat och uppfyllt med sten. Det område som var urschaktat bedömdes vara så skadat att några arkeologiska åtgärder inte var motiverade. Sökschakten öppnades istället inom de delar av utredningsområdet som inte var sedan tidigare påverkade av markarbeten. Vid öppnandet av sökschakten framkom två stolphål. Stolphålen undersöktes och dokumenterades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade arbetet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Vadstena kommun, Rogslösa socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rogslösa, Västerlösa 1:8

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002049

Version 1.0:

2012-10-30 doi:10.5878/001214

Ladda ner data:

Inför planerad utbyggnad

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför planerad utbyggnad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002049

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1148-06

Producents dnr för projektet:

41/06

ProjektID:

p506071

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07