GIS-material för arkeologiskt projekt: Västerlösa 1:8

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Västerlösa, Rogslösa socken, Vadstena kommun under 2006. Utredningen gjordes inför planerad utbyggnad av Holmstedts Stenteknik AB. Större delen av det aktuella området var vid utredningstillfället urschaktat och uppfyllt med sten. Det område som var urschaktat bedömdes vara så skadat att några arkeologiska åtgärder inte var motiverade. Sökschakten öppnades istället inom de delar av utredningsområdet som inte var sedan tidigare påverkade av markarbeten. Vid öppnandet av sökschakten framkom två stolphål. Stolphålen undersöktes och dokumenterades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade arbetet.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2288

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Västerlösa, Rogslösa socken, Vadstena kommun under 2006. Utredningen gjordes inför planerad utbyggnad av Holmstedts Stenteknik AB. Större delen av det aktuella området var vid utredningstillfället urschaktat och uppfyllt med sten. Det område som var urschaktat bedömdes vara så skadat att några arkeologiska åtgärder inte var motiverade. Sökschakten öppnades istället inom de delar av utredningsområdet som inte var sedan tidigare påverkade av markarbeten. Vid öppnandet av sökschakten framkom två stolphål. Stolphålen undersöktes och dokumenterades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade arbetet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Vadstena kommun, Rogslösa socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rogslösa, Västerlösa 1:8

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför planerad utbyggnad

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför planerad utbyggnad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002049">https://doi.org/10.5878/002049</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1148-06

Producents dnr för projektet

41/06

ProjektID

p506071

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07