GIS-material för arkeologiskt projekt: Hävla bruk - Brenäs

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad ombyggnad av ledningsnätet mellan Hävla bruk och Brenäs, Skedevi socken, Finspångs kommun, har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arbetet avsåg både rasering av befintlig luftledning och schaktning för högspänningskabel på en sträcka av totalt ca 20 km. Schaktet för kabeln skulle grävas intill gravfältet RAÄ 107. Två sökschakt togs därför upp med grävmaskin. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Senare ändrades också sträckningen för kabeln från södra till norra vägslänten av landsvägen. Östergötlands länsmuseum gör därför bedömningen att gravfältet inte hotas av ledningsarbetet. Raseringarna av befintlig luftledning bedömdes inte heller beröra fornlämningar. Flera milstenar (RAÄ 106, 133, 131) kunde också beröras av ledningsarbetet. Milstenarna är dock placerade längs den södra sidan av landsvägen. I samband med ombyggnad av elnätet i Skedevi socken utfördes en kompletterande utredning etapp 1 och 2 på en kortare sträcka, mellan Tisenhult och Hasselbac

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2291

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad ombyggnad av ledningsnätet mellan Hävla bruk och Brenäs, Skedevi socken, Finspångs kommun, har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arbetet avsåg både rasering av befintlig luftledning och schaktning för högspänningskabel på en sträcka av totalt ca 20 km. Schaktet för kabeln skulle grävas intill gravfältet RAÄ 107. Två sökschakt togs därför upp med grävmaskin. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Senare ändrades också sträckningen för kabeln från södra till norra vägslänten av landsvägen. Östergötlands länsmuseum gör därför bedömningen att gravfältet inte hotas av ledningsarbetet. Raseringarna av befintlig luftledning bedömdes inte heller beröra fornlämningar. Flera milstenar (RAÄ 106, 133, 131) kunde också beröras av ledningsarbetet. Milstenarna är dock placerade längs den södra sidan av landsvägen. I samband med ombyggnad av elnätet i Skedevi socken utfördes en kompletterande utredning etapp 1 och 2 på en kortare sträcka, mellan Tisenhult och Hasselbac

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Finspång kommun, Skedevi socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skedevi, Hävla bruk - Brenäs

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002052

Version 1.0:

2012-10-31 doi:10.5878/001233

Ladda ner data:

Ombyggnad av ledningsnätet

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Ombyggnad av ledningsnätet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002052

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-8868-06

Producents dnr för projektet:

209/06

ProjektID:

p507054

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07