GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby Boställe

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2007-10-16 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom Högby Boställe, Vreta kloster socken. Inom det aktuella området planeras ekonomibyggnader. Cirka 100 meter norr om den planerade byggnationen finns ett gravfält (RAÄ 18). Totalt öppnades sex schakt med en sammanlagd längd av ca 90 m. I ett av schakten påträffades fyra anläggningar i form av härdar (RAÄ 233). Området avgränsades mot väster och norr, där inga ytterligare fornlämningar kunde konstateras. Området med fornlämningar fortsätter utanför exploateringsområdet i söder och troligtvis också åt öst. Den tänkta nybyggnationen kommer justeras så att inte fornlämning kommer till skada.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att fastställa huruvida den planerade exploateringen berörde fast fornlämning.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2299

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2007-10-16 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom Högby Boställe, Vreta kloster socken. Inom det aktuella området planeras ekonomibyggnader. Cirka 100 meter norr om den planerade byggnationen finns ett gravfält (RAÄ 18). Totalt öppnades sex schakt med en sammanlagd längd av ca 90 m. I ett av schakten påträffades fyra anläggningar i form av härdar (RAÄ 233). Området avgränsades mot väster och norr, där inga ytterligare fornlämningar kunde konstateras. Området med fornlämningar fortsätter utanför exploateringsområdet i söder och troligtvis också åt öst. Den tänkta nybyggnationen kommer justeras så att inte fornlämning kommer till skada.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att fastställa huruvida den planerade exploateringen berörde fast fornlämning.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Högby 4:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför planerade ekonomibyggnader

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför planerade ekonomibyggnader</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002060">https://doi.org/10.5878/002060</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5436-07

Producents dnr för projektet

195/07

ProjektID

p507062

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-10

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07