GIS-material för arkeologiskt projekt: Väg 687 Harvestad - Sturefors

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I juni och juli 2008 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologiska förundersökningar inför planerad ombyggnad och nybyggnad av väg 687 mellan Harvestad och Sturefors, Landeryd och Vist socknar i Linköpings kommun. Vid förundersökningarna påträffades en fortsättning på det sedan tidigare delundersökta gravfältet RAÄ 20, ett kulturlager (RAÄ 240), en stensträng (RAÄ 347) och en boplats (RAÄ 348).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning var belägen inom exploateringsområdet. Syftet med de arkeologiska förundersökningarna var att fastställa om fornlämning berördes av arbetsföretaget och i så fall fastställa dess karaktär, utbredning och datering samt potential för eventuell vidare undersökning och att avgränsa de tidigare undersökta fornlämningarna.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2304

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I juni och juli 2008 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologiska förundersökningar inför planerad ombyggnad och nybyggnad av väg 687 mellan Harvestad och Sturefors, Landeryd och Vist socknar i Linköpings kommun. Vid förundersökningarna påträffades en fortsättning på det sedan tidigare delundersökta gravfältet RAÄ 20, ett kulturlager (RAÄ 240), en stensträng (RAÄ 347) och en boplats (RAÄ 348).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning var belägen inom exploateringsområdet. Syftet med de arkeologiska förundersökningarna var att fastställa om fornlämning berördes av arbetsföretaget och i så fall fastställa dess karaktär, utbredning och datering samt potential för eventuell vidare undersökning och att avgränsa de tidigare undersökta fornlämningarna.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Äldre järnålder

Förhistorisk tid

Medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken, Vist socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryd och Vist, Väg 687, Harvestad-Sturefors

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002065

Version 1.0:

2012-11-02 doi:10.5878/001384

Ladda ner data:

Inför ombyggnad och nybyggnad av väg 687

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför ombyggnad och nybyggnad av väg 687. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002065

Intrasisprojekt:

olm2008004

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-8477-07

Producents dnr för projektet:

220/99

ProjektID:

p508015

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-06

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Äldre järnålder

Förhistorisk tid

Medeltid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-22