GIS-material för arkeologiskt projekt: På Borgmästare och Rådmäns ängar

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med planarbete inför industrietablering inom Söderköping 2:31 och 2:32. Inga fornlämningar är idag synliga ovan mark i åkermarken, men i närområdet förekommer fornlämningar från stenålder till järnålder. De flesta utgörs av gravar från brons- och järnålder. En höjdrygg i området bedömdes utgöra ett topografiskt bra läge för en förhistorisk boplats. Det inte kan uteslutas att höjden även kan innehålla förhistoriska gravar. Kartstudien har förevisat att det på höjdryggen har legat bebyggelse åtminstone från ca 1850 fram till idag. Boplats- och gravläget är kallat Objekt 1.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida dold fornlämning kan komma att beröras av det planerade arbetet.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2306

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med planarbete inför industrietablering inom Söderköping 2:31 och 2:32. Inga fornlämningar är idag synliga ovan mark i åkermarken, men i närområdet förekommer fornlämningar från stenålder till järnålder. De flesta utgörs av gravar från brons- och järnålder. En höjdrygg i området bedömdes utgöra ett topografiskt bra läge för en förhistorisk boplats. Det inte kan uteslutas att höjden även kan innehålla förhistoriska gravar. Kartstudien har förevisat att det på höjdryggen har legat bebyggelse åtminstone från ca 1850 fram till idag. Boplats- och gravläget är kallat Objekt 1.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida dold fornlämning kan komma att beröras av det planerade arbetet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Drothem, Söderköping 2:31 och 2:32

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför industrietablering

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför industrietablering</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002067">https://doi.org/10.5878/002067</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-30242-07

Producents dnr för projektet

38/08

ProjektID

p508017

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-02

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-22