GIS-material för arkeologiskt projekt: kv Bergstrollet i Motala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i november 2008 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför stadsplanearbete gällande kvarteret Bergstrollet i Motala. Vid utredningen etapp 1 påträffades flera lämpliga boplatslägen och kart- och arkivstudier visade indikationer på möjlig förhistorisk bosättning. Vid utredning etapp 2 påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om lagskyddade fornlämningar skulle komma att beröras av eventuella markingrepp.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2310

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i november 2008 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför stadsplanearbete gällande kvarteret Bergstrollet i Motala. Vid utredningen etapp 1 påträffades flera lämpliga boplatslägen och kart- och arkivstudier visade indikationer på möjlig förhistorisk bosättning. Vid utredning etapp 2 påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om lagskyddade fornlämningar skulle komma att beröras av eventuella markingrepp.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Motala stad, kv Bergstrollet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför stadsplanearbete

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför stadsplanearbete</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002071">https://doi.org/10.5878/002071</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-200202-08

Producents dnr för projektet

416/08

ProjektID

p508021

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26