GIS-material för arkeologiskt projekt: kv Bergstrollet i Motala

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i november 2008 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför stadsplanearbete gällande kvarteret Bergstrollet i Motala. Vid utredningen etapp 1 påträffades flera lämpliga boplatslägen och kart- och arkivstudier visade indikationer på möjlig förhistorisk bosättning. Vid utredning etapp 2 påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om lagskyddade fornlämningar skulle komma att beröras av eventuella markingrepp.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2310

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i november 2008 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför stadsplanearbete gällande kvarteret Bergstrollet i Motala. Vid utredningen etapp 1 påträffades flera lämpliga boplatslägen och kart- och arkivstudier visade indikationer på möjlig förhistorisk bosättning. Vid utredning etapp 2 påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om lagskyddade fornlämningar skulle komma att beröras av eventuella markingrepp.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Motala stad, kv Bergstrollet

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002071

Version 1.0:

2012-11-02 doi:10.5878/001247

Ladda ner data:

Inför stadsplanearbete

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför stadsplanearbete. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002071

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-200202-08

Producents dnr för projektet:

416/08

ProjektID:

p508021

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26