GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby 1:108

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med upprättandet av detaljplan inom fastigheten Högby 1:108, Drothems socken. Området är ca 14 600 m2 stort och utgörs idag till största del av åkermark. Inom utredningsområdet finns inga registrerade fornlämningar. Risken att dold fornlämning kommer att beröras av en framtida exploatering bedöms som liten, varför inga ytterligare åtgärder föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida forn- eller kulturlämning kunde komma att beröras av det planerade arbetet.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2311

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med upprättandet av detaljplan inom fastigheten Högby 1:108, Drothems socken. Området är ca 14 600 m2 stort och utgörs idag till största del av åkermark. Inom utredningsområdet finns inga registrerade fornlämningar. Risken att dold fornlämning kommer att beröras av en framtida exploatering bedöms som liten, varför inga ytterligare åtgärder föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida forn- eller kulturlämning kunde komma att beröras av det planerade arbetet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Drothem, Högby 1:108

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upprättandet av detaljplan

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Upprättandet av detaljplan</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002072">https://doi.org/10.5878/002072</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6338-09

Producents dnr för projektet

385/09

ProjektID

p509019

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-08

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26