GIS-material för arkeologiskt projekt: Mogata - Husby

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerat detaljplanarbete vid Mogata-Husby, Mogata socken, Söderköpings kommun. Sammanlagt var det totala utredningsområdet ca 76 ha stort. Vid tidigare inventeringar hade tre lokaler med fasta fornlämningar samt en fyndplats registrerats. Vid utredningsarbetet framkom fem nya forn- och kulturlämningar. Tre av de befintliga RAÄ-numren har reviderats avseende beskrivning och utbredning. Utöver dessa forn- och kulturlämningar har två områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar. Utöver detta kommer presumtiva lägen för fornlämningar att redovisas inom utredningsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2313

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerat detaljplanarbete vid Mogata-Husby, Mogata socken, Söderköpings kommun. Sammanlagt var det totala utredningsområdet ca 76 ha stort. Vid tidigare inventeringar hade tre lokaler med fasta fornlämningar samt en fyndplats registrerats. Vid utredningsarbetet framkom fem nya forn- och kulturlämningar. Tre av de befintliga RAÄ-numren har reviderats avseende beskrivning och utbredning. Utöver dessa forn- och kulturlämningar har två områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar. Utöver detta kommer presumtiva lägen för fornlämningar att redovisas inom utredningsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Mogata socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mogata, Mogata-Husby 3:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002074

Version 1.0:

2012-11-02 doi:10.5878/001250

Ladda ner data:

Detaljplanarbete

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Detaljplanarbete</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002074">https://doi.org/10.5878/002074</a>

Producents dnr för projektet:

494/09

ProjektID:

p509021

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26