GIS-material för arkeologiskt projekt: Bebyggelselämningar inom Bankebergs bytomt

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med schaktningar för bredband utmed en ca 400 m lång sträcka påträffades bebyggelselämningar i den sydöstra utkanten av Bankebergs bytomt (RAÄ 232) i Vikingstad socken, Linköpings kommun. Lämningarna utgjordes bland annat av en stenmur. Den tolkas som en del av en husgrund. I samband med muren framkom fynd som tyder på en recent datering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva eventuella fornlämningars karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2314

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med schaktningar för bredband utmed en ca 400 m lång sträcka påträffades bebyggelselämningar i den sydöstra utkanten av Bankebergs bytomt (RAÄ 232) i Vikingstad socken, Linköpings kommun. Lämningarna utgjordes bland annat av en stenmur. Den tolkas som en del av en husgrund. I samband med muren framkom fynd som tyder på en recent datering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva eventuella fornlämningars karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senmodern tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vikingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vikingstad, Bankeberg 1:1 och 11:139

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002075

Version 1.0:

2012-11-05 doi:10.5878/001251

Ladda ner data:

Schaktningar för bredband

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Schaktningar för bredband</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002075">https://doi.org/10.5878/002075</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4770-09

Producents dnr för projektet:

177/09

ProjektID:

p509022

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senmodern tid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26