GIS-material för arkeologiskt projekt: Bebyggelselämningar inom Bankebergs bytomt

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med schaktningar för bredband utmed en ca 400 m lång sträcka påträffades bebyggelselämningar i den sydöstra utkanten av Bankebergs bytomt (RAÄ 232) i Vikingstad socken, Linköpings kommun. Lämningarna utgjordes bland annat av en stenmur. Den tolkas som en del av en husgrund. I samband med muren framkom fynd som tyder på en recent datering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva eventuella fornlämningars karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2314

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med schaktningar för bredband utmed en ca 400 m lång sträcka påträffades bebyggelselämningar i den sydöstra utkanten av Bankebergs bytomt (RAÄ 232) i Vikingstad socken, Linköpings kommun. Lämningarna utgjordes bland annat av en stenmur. Den tolkas som en del av en husgrund. I samband med muren framkom fynd som tyder på en recent datering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva eventuella fornlämningars karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Senmodern tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vikingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vikingstad, Bankeberg 1:1 och 11:139

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Schaktningar för bredband

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Schaktningar för bredband</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002075">https://doi.org/10.5878/002075</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4770-09

Producents dnr för projektet

177/09

ProjektID

p509022

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Senmodern tid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26