GIS-material för arkeologiskt projekt: Borkhult 2:2

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerat detaljplanarbete inom Borkhult 2:2, Yxnerums socken, Åtvidabergs kommun. Sammanlagt var det totala utredningsområdet ca 24 ha stort. Vid tidigare inventeringar har en bytomt registrerats inom området. Efter besiktning kvarstår utbredningen av bytomten och dess antikvariska status som fast fornlämning. Vid utredningsarbetet framkom en ny kulturlämning som dock inte kräver vidare arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet, påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar samt redovisa presumtiva lägen för fornlämningar inom utredningsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2316

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerat detaljplanarbete inom Borkhult 2:2, Yxnerums socken, Åtvidabergs kommun. Sammanlagt var det totala utredningsområdet ca 24 ha stort. Vid tidigare inventeringar har en bytomt registrerats inom området. Efter besiktning kvarstår utbredningen av bytomten och dess antikvariska status som fast fornlämning. Vid utredningsarbetet framkom en ny kulturlämning som dock inte kräver vidare arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet, påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar samt redovisa presumtiva lägen för fornlämningar inom utredningsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Åtvidaberg kommun, Yxnerum socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Yxnerum, Borkhult 2:2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002077

Version 1.0:

2012-11-05 doi:10.5878/001253

Ladda ner data:

Detaljplanarbete

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Detaljplanarbete. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002077

Producents dnr för projektet:

265/10

ProjektID:

p510006

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26