GIS-material för arkeologiskt projekt: Näteryd 1:4 och Stora Krokek 2:6

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av en planerad vindkraftsetablering med tillhörande vägdragningar och kranplatser inom fastigheterna Näteryd 1:4 och Stora Krokek 2:6, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun. Det saknas kända fornlämningar inom de berörda ytorna men i närområdet förekommer lämningar. Vid utredningsarbetet framkom tre ej tidigare registrerade forn- och kulturlämningar på Stora Krokeks ägor i form av två lägenhetsbebyggelser och ett område med fossil åker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet, påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar samt redovisa presumtiva lägen för fornlämningar inom utredningsområdet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2317

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av en planerad vindkraftsetablering med tillhörande vägdragningar och kranplatser inom fastigheterna Näteryd 1:4 och Stora Krokek 2:6, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun. Det saknas kända fornlämningar inom de berörda ytorna men i närområdet förekommer lämningar. Vid utredningsarbetet framkom tre ej tidigare registrerade forn- och kulturlämningar på Stora Krokeks ägor i form av två lägenhetsbebyggelser och ett område med fossil åker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet, påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar samt redovisa presumtiva lägen för fornlämningar inom utredningsområdet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Ödeshög socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ödeshög, Näteryd 1:4 och Stora Krokek 2:6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Inför en vindkraftsetablering

Citeringsförslag

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför en vindkraftsetablering</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002078">https://doi.org/10.5878/002078</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2860-10

Producents dnr för projektet

338/10

ProjektID

p510007

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2016-07-26