GIS-material för arkeologiskt projekt: Sättuna-Säby

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom Sättuna-Säbyområdet direkt norr om Linköping, då en områdesplan skall upprättas för Sättuna 14:1 m fl och Säby 1:11 m fl. Sammanlagt var utredningsområdet ca 325 hektar stort. Vid utredningsarbetet framkom 48 nya forn- och kulturlämningar. Tre av de befintliga RAÄ-numren har reviderats avseende beskrivning. Utöver dessa forn- och kulturlämningar har två områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet, påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar samt redovisa presumtiva lägen för fornlämningar inom utredningsområdet.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2318

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom Sättuna-Säbyområdet direkt norr om Linköping, då en områdesplan skall upprättas för Sättuna 14:1 m fl och Säby 1:11 m fl. Sammanlagt var utredningsområdet ca 325 hektar stort. Vid utredningsarbetet framkom 48 nya forn- och kulturlämningar. Tre av de befintliga RAÄ-numren har reviderats avseende beskrivning. Utöver dessa forn- och kulturlämningar har två områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet, påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar samt redovisa presumtiva lägen för fornlämningar inom utredningsområdet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Kaga socken, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kaga sn och Linköpings stad, Sättuna-Säby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför en områdesplan

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför en områdesplan</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002079">https://doi.org/10.5878/002079</a>

Producents dnr för projektet

555/09

ProjektID

p510008

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2016-07-26