GIS-material för arkeologiskt projekt: Sättuna-Säby

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom Sättuna-Säbyområdet direkt norr om Linköping, då en områdesplan skall upprättas för Sättuna 14:1 m fl och Säby 1:11 m fl. Sammanlagt var utredningsområdet ca 325 hektar stort. Vid utredningsarbetet framkom 48 nya forn- och kulturlämningar. Tre av de befintliga RAÄ-numren har reviderats avseende beskrivning. Utöver dessa forn- och kulturlämningar har två områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet, påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar samt redovisa presumtiva lägen för fornlämningar inom utredningsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2318

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom Sättuna-Säbyområdet direkt norr om Linköping, då en områdesplan skall upprättas för Sättuna 14:1 m fl och Säby 1:11 m fl. Sammanlagt var utredningsområdet ca 325 hektar stort. Vid utredningsarbetet framkom 48 nya forn- och kulturlämningar. Tre av de befintliga RAÄ-numren har reviderats avseende beskrivning. Utöver dessa forn- och kulturlämningar har två områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet, påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar samt redovisa presumtiva lägen för fornlämningar inom utredningsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Kaga socken, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kaga sn och Linköpings stad, Sättuna-Säby

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002079

Version 1.0:

2012-11-05 doi:10.5878/001254

Ladda ner data:

Inför en områdesplan

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför en områdesplan</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002079">https://doi.org/10.5878/002079</a>

Producents dnr för projektet:

555/09

ProjektID:

p510008

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2016-07-26