GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 32

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Vägverket har Riksantikvarieämbetet utfört arkeologiska förundersökningar inom tre områden längs den planerade ombyggnaden av Riksväg 32 mellan Boxholm och Bleckenstad. Inom område 1 (RAÄ 10) påträffades inga lämningar. Inom område 2 (RAÄ 332) påträffades förhistoriska boplatslämningar samt fynd av keramik, slagg, flinta och en malstenslöpare. Inom område 3, indelat i fyra RAÄ-nummer, påträffades en härd (RAÄ 246), boplatslämningar (RAÄ 111:3), härdar samt fyrsidig stensättning (RAÄ 109) och en härd (RAÄ 248).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningarna var att avgränsa, karaktärisera samt datera eventuella lämningar.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2319

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Vägverket har Riksantikvarieämbetet utfört arkeologiska förundersökningar inom tre områden längs den planerade ombyggnaden av Riksväg 32 mellan Boxholm och Bleckenstad. Inom område 1 (RAÄ 10) påträffades inga lämningar. Inom område 2 (RAÄ 332) påträffades förhistoriska boplatslämningar samt fynd av keramik, slagg, flinta och en malstenslöpare. Inom område 3, indelat i fyra RAÄ-nummer, påträffades en härd (RAÄ 246), boplatslämningar (RAÄ 111:3), härdar samt fyrsidig stensättning (RAÄ 109) och en härd (RAÄ 248).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningarna var att avgränsa, karaktärisera samt datera eventuella lämningar.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Version 1.0:

2012-12-11 doi:10.5878/001580

Ladda ner data:

Väg 32 Boxholm-Bleckenstad

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Väg 32 Boxholm-Bleckenstad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001580

Intrasisprojekt:

O20018

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-10301-00

Producents dnr för projektet:

422-4152-2000

ProjektID:

p501011

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04 — 2001-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder

Publicerad: 2013-10-22
Senast uppdaterad: 2017-01-31