GIS-material för arkeologiskt projekt: Kv Spetsen 10 i Norrköping

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Spetsen i Norrköping. Undersökningen, som föranleddes av planerad nybyggnation, genomfördes i juni 2001. Vid undersökningen påträffades flera 1800-talslager med fynd av bl.a. kakelugnskakel, kritpipor och porslin, byggnadslämningar i form av en syllstensrad från samma århundrade, samt ett möjligen äldre lager, eventuellt tillkommet i samband med odling.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om den planerade exploateringen kom att beröra äldre lämningar. En stor förhoppning var att kunna identifiera äldre kvarters- eller gatustrukturer.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2320

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Spetsen i Norrköping. Undersökningen, som föranleddes av planerad nybyggnation, genomfördes i juni 2001. Vid undersökningen påträffades flera 1800-talslager med fynd av bl.a. kakelugnskakel, kritpipor och porslin, byggnadslämningar i form av en syllstensrad från samma århundrade, samt ett möjligen äldre lager, eventuellt tillkommet i samband med odling.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om den planerade exploateringen kom att beröra äldre lämningar. En stor förhoppning var att kunna identifiera äldre kvarters- eller gatustrukturer.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1800-tal

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner data

Kv Spetsen

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). <em>Kv Spetsen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001573">https://doi.org/10.5878/001573</a>

Intrasisprojekt

O200110

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-2757-01

Producents dnr för projektet

422-827-2001

ProjektID

p501012

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-06-07 — 2001-06-14

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

1800-tal

Publicerad: 2013-10-22
Senast uppdaterad: 2016-07-26