GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar vid Kallerstad bytomt

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av en planerad anläggning för biogasbussar i anslutning till Kallerstad by, Linköpings stad, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning etapp II inom området. Utredningsområdet omfattade ca 120 000 m2 och ligger inom ett fornlämningstätt område med gravfält, ensamliggande gravar, boplatslämningar samt Kallerstad medeltida bytomt. Fornlämningar kunde konstateras i tre av de fem delområdena. Inom område 1 finns boplatslämningar företrädesvis i form av härdar. Inom område 3 hittades boplatslämningar i form av stolphål, möjligen spår efter en byggnad från senneolitikum. I delområde 4, som ligger i anslutning till Kallerstad bytomt, hittades stolphål som kan vara spår efter flera huslämningar på platån, samt ett kulturlager som sannolikt är spår efter en boplats som föregår etablerandet av byn.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningens syfte var att undersöka om det fanns fornlämningar inom det planerade exploateringsområdet som inte

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2321

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av en planerad anläggning för biogasbussar i anslutning till Kallerstad by, Linköpings stad, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning etapp II inom området. Utredningsområdet omfattade ca 120 000 m2 och ligger inom ett fornlämningstätt område med gravfält, ensamliggande gravar, boplatslämningar samt Kallerstad medeltida bytomt. Fornlämningar kunde konstateras i tre av de fem delområdena. Inom område 1 finns boplatslämningar företrädesvis i form av härdar. Inom område 3 hittades boplatslämningar i form av stolphål, möjligen spår efter en byggnad från senneolitikum. I delområde 4, som ligger i anslutning till Kallerstad bytomt, hittades stolphål som kan vara spår efter flera huslämningar på platån, samt ett kulturlager som sannolikt är spår efter en boplats som föregår etablerandet av byn.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningens syfte var att undersöka om det fanns fornlämningar inom det planerade exploateringsområdet som inte

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Kallerstad bytomt

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Kallerstad bytomt</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001438">https://doi.org/10.5878/001438</a>

Intrasisprojekt

O200212

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10281-02

Producents dnr för projektet

431-10281-02

ProjektID

p502014

RAÄ-nr

Linköping 326:1

Linköping 140:1

Linköping 141:1

Linköping 139:2

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-08 — 2002-08-01

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid — Stenålder

Publicerad: 2013-10-22
Senast uppdaterad: 2020-01-28