GIS-material för arkeologiskt projekt: Från järnålder till 1600-tal i Stora Ullevi

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I oktober 2002 förundersöktes områden som, enligt äldre kartmaterial, ligger inom det som var byn Stora Ullevis (RAÄ 345) ägor, med anledning av planerade ut- och ombyggnader av trafikleder i området. Förundersökningen har visat att det finns lämningar av äldre bebyggelse både på och utanför 1700-talets bytomt. Inne på bytomten finns kulturlager, en byggnad med stenlagt golv, ett spisfundament och fundament till stolpar. Kulturlagret har daterats till vikingatid/tidig medeltid. Den överlagrande stenläggningen har daterats till ca 1300 - 1400-tal. Spisfundamentet och ett par av stolpfundamenten kan utgöra rester efter en byggnad, möjligen från 1500/1600-tal. Ytterligare kulturlager har daterats till tidigast 1600-tal eller yngre. Den äldsta bebyggelsen ligger strax söder om undersökningsområdet. De stolpfundament som undersöktes tillhör sannolikt en byggnad från folkvandringstid/vendeltid. Materialet från förundersökningen antyder att det finns skilda typer av byggnadsteknik för hus som tillhör samma faser.

Syfte:

Info

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2322

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I oktober 2002 förundersöktes områden som, enligt äldre kartmaterial, ligger inom det som var byn Stora Ullevis (RAÄ 345) ägor, med anledning av planerade ut- och ombyggnader av trafikleder i området. Förundersökningen har visat att det finns lämningar av äldre bebyggelse både på och utanför 1700-talets bytomt. Inne på bytomten finns kulturlager, en byggnad med stenlagt golv, ett spisfundament och fundament till stolpar. Kulturlagret har daterats till vikingatid/tidig medeltid. Den överlagrande stenläggningen har daterats till ca 1300 - 1400-tal. Spisfundamentet och ett par av stolpfundamenten kan utgöra rester efter en byggnad, möjligen från 1500/1600-tal. Ytterligare kulturlager har daterats till tidigast 1600-tal eller yngre. Den äldsta bebyggelsen ligger strax söder om undersökningsområdet. De stolpfundament som undersöktes tillhör sannolikt en byggnad från folkvandringstid/vendeltid. Materialet från förundersökningen antyder att det finns skilda typer av byggnadsteknik för hus som tillhör samma faser.

Syfte:

Info

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder — 1600-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2013-10-23 doi:10.5878/001574

Ladda ner data:

Stora Ullevi

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). <em>Stora Ullevi</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001574">https://doi.org/10.5878/001574</a>

Intrasisprojekt:

O200219

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-718-02

Producents dnr för projektet:

421-1671-2002

ProjektID:

p502015

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10-11 — 2002-10-28

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder — 1600-tal

Publicerad: 2013-10-23
Senast uppdaterad: 2020-01-28