GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar vid Lilla Ullevi bytomt

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av kommande planläggning inom obebyggda delar av kv Glaskulan i Tornbyområdet, Linköpings stad, genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under oktober 2002 en arkeologisk utredning, etapp II. Utredningsområdet omfattade ca 60 000 m2 och ligger mellan Lilla Ullevi gamla tomt (RAÄ 325) och en undersökt boplats och ett verkstadsområde från äldre järnålder (RAÄ 161-162). I ett mindre parti i anslutning till Lilla Ullevi gamla by kunde fornlämningar i form av anläggningar och kulturlager konstateras. I övrigt var området utan arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningens syfte var att undersöka om det fanns fornlämningar inom det planerade exploateringsområdet som inte är synliga ovan mark.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2323

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av kommande planläggning inom obebyggda delar av kv Glaskulan i Tornbyområdet, Linköpings stad, genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under oktober 2002 en arkeologisk utredning, etapp II. Utredningsområdet omfattade ca 60 000 m2 och ligger mellan Lilla Ullevi gamla tomt (RAÄ 325) och en undersökt boplats och ett verkstadsområde från äldre järnålder (RAÄ 161-162). I ett mindre parti i anslutning till Lilla Ullevi gamla by kunde fornlämningar i form av anläggningar och kulturlager konstateras. I övrigt var området utan arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningens syfte var att undersöka om det fanns fornlämningar inom det planerade exploateringsområdet som inte är synliga ovan mark.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Version 1.0:

2012-12-11 doi:10.5878/001579

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet

Lilla Ullevi/Kv Glaskulan

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Lilla Ullevi/Kv Glaskulan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001579

Intrasisprojekt:

O200220

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4979-02

Producents dnr för projektet:

421-1499-2002

ProjektID:

p502016

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10-04 — 2002-10-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Publicerad: 2013-10-23
Senast uppdaterad: 2016-07-28