GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar vid Lilla Ullevi bytomt

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av kommande planläggning inom obebyggda delar av kv Glaskulan i Tornbyområdet, Linköpings stad, genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under oktober 2002 en arkeologisk utredning, etapp II. Utredningsområdet omfattade ca 60 000 m2 och ligger mellan Lilla Ullevi gamla tomt (RAÄ 325) och en undersökt boplats och ett verkstadsområde från äldre järnålder (RAÄ 161-162). I ett mindre parti i anslutning till Lilla Ullevi gamla by kunde fornlämningar i form av anläggningar och kulturlager konstateras. I övrigt var området utan arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningens syfte var att undersöka om det fanns fornlämningar inom det planerade exploateringsområdet som inte är synliga ovan mark.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2323

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av kommande planläggning inom obebyggda delar av kv Glaskulan i Tornbyområdet, Linköpings stad, genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under oktober 2002 en arkeologisk utredning, etapp II. Utredningsområdet omfattade ca 60 000 m2 och ligger mellan Lilla Ullevi gamla tomt (RAÄ 325) och en undersökt boplats och ett verkstadsområde från äldre järnålder (RAÄ 161-162). I ett mindre parti i anslutning till Lilla Ullevi gamla by kunde fornlämningar i form av anläggningar och kulturlager konstateras. I övrigt var området utan arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningens syfte var att undersöka om det fanns fornlämningar inom det planerade exploateringsområdet som inte är synliga ovan mark.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet

Lilla Ullevi/Kv Glaskulan

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Lilla Ullevi/Kv Glaskulan</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001579">https://doi.org/10.5878/001579</a>

Intrasisprojekt

O200220

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4979-02

Producents dnr för projektet

421-1499-2002

ProjektID

p502016

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10-04 — 2002-10-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Publicerad: 2013-10-23
Senast uppdaterad: 2016-07-28