GIS-material för arkeologiskt projekt: Stora Torget

SND-ID: SND 2325

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde under april-augusti 1999 en arkeologisk förundersökning med anledning av ombyggnad av Stora Torget i Linköping. Undersökningen genomfördes som antikvarisk kontroll i samband med ombyggnaden. I de djupa schakt som kom att genomföras framkom profilväggar med orörd stratigrafi. Den utgjordes dock i stor utsträckning av omrörda kulturlager och stenläggningar. I ett flertal schakt framkom också brandlager, vilka sannolikt härrör från någon av stadsbränderna. I övrigt påträffades ingenting som tolkades som några byggnader eller större konstruktioner. De tidigare uppgifterna om att torgytan varit obebyggd kunde verifieras. Under de yngre stenläggningarna påträffades endast omrörda grus- och sandlager, vilket också talar för att torget innan 1600-talets slut inte haft någon egentlig beläggning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med det arkeologiska arbetet var att tillse att ingrepp i eventuell fornlämning begränsades. I de fall ingrepp var nödvän

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal–1700-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköping stad, Stora torget

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

1600-tal, 1700-tal

Publikationer
Dataset
Stora Torget

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2012). <em>Stora Torget</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001443">https://doi.org/10.5878/001443</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Nyckelord

1600-tal, 1700-tal

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal–1700-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-04-07–1999-08-18
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-7430-98

Producents dnr för projektet

480/98

ProjektID

p599002

Upphovsrätt

Östergötlands länsmuseum

Publicerad: 2013-10-29
Senast uppdaterad: 2016-07-28