GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar väster om Lilla Ullevi bytomt

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på byggande av ett storbutikscentrum inom kvarteret Glaskulan i Linköping utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning av aktuellt område. Boplatslämningar och kulturlager påträffades och undersöktes. Dessa daterades huvudsakligen till yngre järnålder/tidig medeltid samt till äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens syfte var att bedöma fornlämningens karaktär och ålder. Undersökningen utfördes med anledning av planer på nybyggnation inom kvarteret Glaskulan i Linköping.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2326

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på byggande av ett storbutikscentrum inom kvarteret Glaskulan i Linköping utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning av aktuellt område. Boplatslämningar och kulturlager påträffades och undersöktes. Dessa daterades huvudsakligen till yngre järnålder/tidig medeltid samt till äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens syfte var att bedöma fornlämningens karaktär och ålder. Undersökningen utfördes med anledning av planer på nybyggnation inom kvarteret Glaskulan i Linköping.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kvarteret Glaskulan

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Version 1.0:

2012-12-12 doi:10.5878/001444

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Lilla Ullevi bytomt

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Lilla Ullevi bytomt</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001444">https://doi.org/10.5878/001444</a>

Intrasisprojekt:

O200318

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-6869-03

Producents dnr för projektet:

422-1564-2003

ProjektID:

p503026

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-01 — 2003-09-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Medeltid

Publicerad: 2013-10-29
Senast uppdaterad: 2016-07-28