GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar väster om Lilla Ullevi bytomt

SND-ID: SND 2326

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på byggande av ett storbutikscentrum inom kvarteret Glaskulan i Linköping utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning av aktuellt område. Boplatslämningar och kulturlager påträffades och undersöktes. Dessa daterades huvudsakligen till yngre järnålder/tidig medeltid samt till äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens syfte var att bedöma fornlämningens karaktär och ålder. Undersökningen utfördes med anledning av planer på nybyggnation inom kvarteret Glaskulan i Linköping.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kvarteret Glaskulan

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Lilla Ullevi bytomt

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Lilla Ullevi bytomt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001444

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-01–2003-09-03
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

O200318

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6869-03

Producents dnr för projektet

422-1564-2003

ProjektID

p503026

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-10-29
Senast uppdaterad: 2016-07-28