GIS-material för arkeologiskt projekt: Efterreformatorisk urbanisering i kvarteret Markattan

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerat uppförande av ny kontorsbyggnad i kvarteret Markattan i Norrköping utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst år 2003 en arkeologisk förundersökning inom exploateringsytan. Undersökningen visade på omfattande och välbevarade äldre lämningar inom ett område motsvarande ca 500 kvm. Lämningarna representerar Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede: ca 1550-1660. Två typer av markutnyttjande kunde dokumenteras. De äldsta kulturlagren representerade markberedningar, djurhållning samt eventuellt även odling. De yngre en tomtmiljö med gångar, gränder och bebyggelse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att med så små ingrepp som möjligt datera, klargöra omfattningen av och karaktärisera äldre lämningar inom exploateringsområdet, samt att sätta in dessa i ett relevant kulturhistorisk sammanhang.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2328

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerat uppförande av ny kontorsbyggnad i kvarteret Markattan i Norrköping utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst år 2003 en arkeologisk förundersökning inom exploateringsytan. Undersökningen visade på omfattande och välbevarade äldre lämningar inom ett område motsvarande ca 500 kvm. Lämningarna representerar Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede: ca 1550-1660. Två typer av markutnyttjande kunde dokumenteras. De äldsta kulturlagren representerade markberedningar, djurhållning samt eventuellt även odling. De yngre en tomtmiljö med gångar, gränder och bebyggelse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att med så små ingrepp som möjligt datera, klargöra omfattningen av och karaktärisera äldre lämningar inom exploateringsområdet, samt att sätta in dessa i ett relevant kulturhistorisk sammanhang.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1500-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, kvarteret Markattan 10

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-12 doi:10.5878/001446

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Kv Markattan

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kv Markattan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001446

Intrasisprojekt:

200315

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-9819-03

Producents dnr för projektet:

422-2004-2003

ProjektID:

p503028

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Ursprungligen i Intrasis av RAÄ, därefter i Esri ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

1500-tal

Publicerad: 2013-10-29
Senast uppdaterad: 2016-08-01