GIS-material för arkeologiskt projekt: Medeltid, 1600-1700-tal i Starby

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Som ett led i uppförandet av ny livsmedelsbutik vid Kungs Starby, Vadstena stad, planerades för ombyggnad av det befintliga vägnätet. Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde därför en arkeologisk för- och slutundersökning invid den medeltida gården Starby. Vid förundersökningen påträffades en stenläggning och ett par syllstenslager samt under detta äldre lämningar som utgjordes av brandlager och planeringslager. Åtminstone delar av bebyggelsen hörde till gårdens ekonomibyggnader som finns dokumenterade på kartor från mitten av 1600-talet och framåt. Dock stämmer inte kartmarterialet med de påträffade lämningarna till fullo. De äldsta lämningarna bestod av ytterligare en stenläggning som var lagd i upp till fyra skift vilket tyder på att den använts under en längre tid. Mot botten av schaktet påträffades också ett par hästskor, så kallade toffelskor, som vanligtvis dateras till 1300-1400-tal.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastst

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2337

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Som ett led i uppförandet av ny livsmedelsbutik vid Kungs Starby, Vadstena stad, planerades för ombyggnad av det befintliga vägnätet. Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde därför en arkeologisk för- och slutundersökning invid den medeltida gården Starby. Vid förundersökningen påträffades en stenläggning och ett par syllstenslager samt under detta äldre lämningar som utgjordes av brandlager och planeringslager. Åtminstone delar av bebyggelsen hörde till gårdens ekonomibyggnader som finns dokumenterade på kartor från mitten av 1600-talet och framåt. Dock stämmer inte kartmarterialet med de påträffade lämningarna till fullo. De äldsta lämningarna bestod av ytterligare en stenläggning som var lagd i upp till fyra skift vilket tyder på att den använts under en längre tid. Mot botten av schaktet påträffades också ett par hästskor, så kallade toffelskor, som vanligtvis dateras till 1300-1400-tal.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastst

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

1600-tal — 1700-tal

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Vadstena kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Kungs Starby, Vadstena stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Kungs Starby

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Kungs Starby</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001451">https://doi.org/10.5878/001451</a>

Intrasisprojekt

200437

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-12879-03

Producents dnr för projektet

422-2609-2003

ProjektID

p504036

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt och anläggningar mättes in med D-GPS efter rikets nät (RT 90) och har registrerats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04-20 — 2004-04-23

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt och anläggningar mättes in med D-GPS efter rikets nät (RT 90) och har registrerats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-22 — 2004-07-02

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod

Schakt och anläggningar mättes in med D-GPS efter rikets nät (RT 90) och har registrerats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

1600-tal — 1700-tal

Publicerad: 2013-11-04
Senast uppdaterad: 2020-01-24