GIS-material för arkeologiskt projekt: Invid klosterområdet i Vreta

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad kompost- och återvinningsanläggning omedelbart väster om Vreta klosterkyrkas parkering riskerade schaktningarna att beröra förhistorisk och/eller medeltida klosternära bebyggelse eller aktivitet. Utredningen utfördes i mars 2004 och det bedömdes att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningens målsättning var att konstatera om det på platsen kunder finnas rester av förhistorisk och/eller klostertida aktivitet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2338

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad kompost- och återvinningsanläggning omedelbart väster om Vreta klosterkyrkas parkering riskerade schaktningarna att beröra förhistorisk och/eller medeltida klosternära bebyggelse eller aktivitet. Utredningen utfördes i mars 2004 och det bedömdes att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningens målsättning var att konstatera om det på platsen kunder finnas rester av förhistorisk och/eller klostertida aktivitet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta kloster

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Vreta Kloster, RAÄ 50

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Vreta Kloster, RAÄ 50</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001452">https://doi.org/10.5878/001452</a>

Intrasisprojekt

O20042

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21013-03

Producents dnr för projektet

421-701-2004

ProjektID

p504037

RAÄ-nr

Verat kloster 50:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03-30

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-04
Senast uppdaterad: 2017-01-03