GIS-material för arkeologiskt projekt: Invid klosterområdet i Vreta

SND-ID: SND 2338

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad kompost- och återvinningsanläggning omedelbart väster om Vreta klosterkyrkas parkering riskerade schaktningarna att beröra förhistorisk och/eller medeltida klosternära bebyggelse eller aktivitet. Utredningen utfördes i mars 2004 och det bedömdes att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningens målsättning var att konstatera om det på platsen kunder finnas rester av förhistorisk och/eller klostertida aktivitet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta kloster

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Vreta Kloster, RAÄ 50

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Vreta Kloster, RAÄ 50</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001452">https://doi.org/10.5878/001452</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03-30
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

O20042

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21013-03

Producents dnr för projektet

421-701-2004

ProjektID

p504037

RAÄ-nr

Verat kloster 50:1

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-11-04
Senast uppdaterad: 2017-01-03