GIS-material för arkeologiskt projekt: Invid klosterområdet i Vreta

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad kompost- och återvinningsanläggning omedelbart väster om Vreta klosterkyrkas parkering riskerade schaktningarna att beröra förhistorisk och/eller medeltida klosternära bebyggelse eller aktivitet. Utredningen utfördes i mars 2004 och det bedömdes att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningens målsättning var att konstatera om det på platsen kunder finnas rester av förhistorisk och/eller klostertida aktivitet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2338

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad kompost- och återvinningsanläggning omedelbart väster om Vreta klosterkyrkas parkering riskerade schaktningarna att beröra förhistorisk och/eller medeltida klosternära bebyggelse eller aktivitet. Utredningen utfördes i mars 2004 och det bedömdes att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningens målsättning var att konstatera om det på platsen kunder finnas rester av förhistorisk och/eller klostertida aktivitet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta kloster

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-18 doi:10.5878/001452

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Vreta Kloster, RAÄ 50

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Vreta Kloster, RAÄ 50. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001452

Intrasisprojekt:

O20042

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-21013-03

Producents dnr för projektet:

421-701-2004

ProjektID:

p504037

RAÄ-nr:

Verat kloster 50:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03-30

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-04
Senast uppdaterad: 2017-01-03