GIS-material för arkeologiskt projekt: Invid klosterområdet i Vreta

SND-ID: SND 2338

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad kompost- och återvinningsanläggning omedelbart väster om Vreta klosterkyrkas parkering riskerade schaktningarna att beröra förhistorisk och/eller medeltida klosternära bebyggelse eller aktivitet. Utredningen utfördes i mars 2004 och det bedömdes att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningens målsättning var att konstatera om det på platsen kunder finnas rester av förhistorisk och/eller klostertida aktivitet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta kloster

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Vreta Kloster, RAÄ 50

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Vreta Kloster, RAÄ 50. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001452

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03-30
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

O20042

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21013-03

Producents dnr för projektet

421-701-2004

ProjektID

p504037

RAÄ-nr

Verat kloster 50:1

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-11-04
Senast uppdaterad: 2017-01-03