GIS-material för arkeologiskt projekt: Jordkabelschakt i kulturbygd

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att ersätta luftledningar med jordkabel, har Riksantikvarieämbetet UV Öst genomfört en förundersökning samt fem utredningar, etapp 2, inom området Fylla-Strå-Orlunda. De planerade sträckningarna berör Strå, Hovs, Orlunda och St Pers socknar och ligger inom den fornlämningstäta Vadstenaslätten. Under arbetets gång utgick ett objekt där ingen arkeologisk åtgärd bedömdes vara nödvändig. Av den totalt 13 km långa sträckningen som skulle beröras av anläggningsarbetena omfattades omkring 650 löpmeter av arkeologiska insatser. Förhistoriska boplatslämningar framkom vid tre lokaler.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Fem sträckor för nedläggning av jordkabel utreddes i syfte att konstatera om planerat arbete skulle beröra lagskyddad fornlämning. Syftet med utredningen var i första hand att söka alternativa sträckningar om fornlämning påträffades.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2340

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att ersätta luftledningar med jordkabel, har Riksantikvarieämbetet UV Öst genomfört en förundersökning samt fem utredningar, etapp 2, inom området Fylla-Strå-Orlunda. De planerade sträckningarna berör Strå, Hovs, Orlunda och St Pers socknar och ligger inom den fornlämningstäta Vadstenaslätten. Under arbetets gång utgick ett objekt där ingen arkeologisk åtgärd bedömdes vara nödvändig. Av den totalt 13 km långa sträckningen som skulle beröras av anläggningsarbetena omfattades omkring 650 löpmeter av arkeologiska insatser. Förhistoriska boplatslämningar framkom vid tre lokaler.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Fem sträckor för nedläggning av jordkabel utreddes i syfte att konstatera om planerat arbete skulle beröra lagskyddad fornlämning. Syftet med utredningen var i första hand att söka alternativa sträckningar om fornlämning påträffades.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Fylla-Strå-Orlunda

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Fylla-Strå-Orlunda</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001454">https://doi.org/10.5878/001454</a>

Intrasisprojekt

O200438

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6699-04

Producents dnr för projektet

421-1557-2004

ProjektID

p504039

RAÄ-nr

Strå 38:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Mätdata lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis. Därefter bearbetning i ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, anläggningar och fynd mättes in med GPS. Resultaten lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-06 — 2004-09-15

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod

Schakt, anläggningar och fynd mättes in med GPS. Resultaten lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24