GIS-material för arkeologiskt projekt: Kring kyrkomuren på Vreta klosterområde

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerade markarbeten inom och strax söder om Vreta klosterområde (RAÄ 50, Vreta kloster socken) utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i det berörda området. Det bedömdes att inget av de planerade schakten för elkabel, vattenledning och grusgång kom i konflikt med lagskyddad fornlämning, varför de planerade arbetena kunde genomföras utan ytterligare åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om den registrerade fornlämningen RAÄ 50 sträckte sig inom det planerade exploateringsområdet, och om så var fallet se till att fornlämningen, så långt det var möjligt, inte berördes av arbetena. Skulle detta inte vara möjligt var syftet att tolka, datera och dokumentera lämningarna.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2342

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerade markarbeten inom och strax söder om Vreta klosterområde (RAÄ 50, Vreta kloster socken) utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i det berörda området. Det bedömdes att inget av de planerade schakten för elkabel, vattenledning och grusgång kom i konflikt med lagskyddad fornlämning, varför de planerade arbetena kunde genomföras utan ytterligare åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om den registrerade fornlämningen RAÄ 50 sträckte sig inom det planerade exploateringsområdet, och om så var fallet se till att fornlämningen, så långt det var möjligt, inte berördes av arbetena. Skulle detta inte vara möjligt var syftet att tolka, datera och dokumentera lämningarna.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta klosterområde

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-18 doi:10.5878/001456

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Vreta klosterområde

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Vreta klosterområde</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001456">https://doi.org/10.5878/001456</a>

Intrasisprojekt:

O200450

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7640-04

Producents dnr för projektet:

422-1715-2004

ProjektID:

p504041

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-06 — 2004-05-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-07 — 2004-06-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2016-08-01