GIS-material för arkeologiskt projekt: Kring kyrkomuren på Vreta klosterområde

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerade markarbeten inom och strax söder om Vreta klosterområde (RAÄ 50, Vreta kloster socken) utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i det berörda området. Det bedömdes att inget av de planerade schakten för elkabel, vattenledning och grusgång kom i konflikt med lagskyddad fornlämning, varför de planerade arbetena kunde genomföras utan ytterligare åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om den registrerade fornlämningen RAÄ 50 sträckte sig inom det planerade exploateringsområdet, och om så var fallet se till att fornlämningen, så långt det var möjligt, inte berördes av arbetena. Skulle detta inte vara möjligt var syftet att tolka, datera och dokumentera lämningarna.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2342

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerade markarbeten inom och strax söder om Vreta klosterområde (RAÄ 50, Vreta kloster socken) utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i det berörda området. Det bedömdes att inget av de planerade schakten för elkabel, vattenledning och grusgång kom i konflikt med lagskyddad fornlämning, varför de planerade arbetena kunde genomföras utan ytterligare åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om den registrerade fornlämningen RAÄ 50 sträckte sig inom det planerade exploateringsområdet, och om så var fallet se till att fornlämningen, så långt det var möjligt, inte berördes av arbetena. Skulle detta inte vara möjligt var syftet att tolka, datera och dokumentera lämningarna.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta klosterområde

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Vreta klosterområde

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Vreta klosterområde</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001456">https://doi.org/10.5878/001456</a>

Intrasisprojekt

O200450

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7640-04

Producents dnr för projektet

422-1715-2004

ProjektID

p504041

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-06 — 2004-05-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-07 — 2004-06-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2016-08-01