GIS-material för arkeologiskt projekt: Stjärneberg - gravfält, härdar och en stenåldersboplats

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerat uppförande av kedjehus och villor inom fastigheten Kallerstad 1:27 i Linköpings stad och kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk utredning etapp 2 i det berörda området. Utredningen konstaterade att den planerade exploateringen berörde ett flertal fornlämningar. Ett tidigare okänt gravfält kunde konstateras, liksom ett område med boplatsrelaterade lämningar invid ett naturligt vattenhål. Dessutom påträffades bearbetad kvarts på ett topografiskt lämpligt läge för en boplats från senmesolitisk och/eller tidigneolitisk tid. Grav- och boplatsområdet har fått den preliminära beteckningen UV 24, Linköpings stad.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 2 var att avgöra om planerad exploatering skulle beröra lagskyddad fornlämning.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2343

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerat uppförande av kedjehus och villor inom fastigheten Kallerstad 1:27 i Linköpings stad och kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk utredning etapp 2 i det berörda området. Utredningen konstaterade att den planerade exploateringen berörde ett flertal fornlämningar. Ett tidigare okänt gravfält kunde konstateras, liksom ett område med boplatsrelaterade lämningar invid ett naturligt vattenhål. Dessutom påträffades bearbetad kvarts på ett topografiskt lämpligt läge för en boplats från senmesolitisk och/eller tidigneolitisk tid. Grav- och boplatsområdet har fått den preliminära beteckningen UV 24, Linköpings stad.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 2 var att avgöra om planerad exploatering skulle beröra lagskyddad fornlämning.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Kallerstad 1:27, Tallboda, Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2013-11-05 doi:10.5878/002080

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Stjärneberg

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). Stjärneberg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002080

Intrasisprojekt:

200453

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-18476-03

Producents dnr för projektet:

421-3673-2003

ProjektID:

p504042

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-14 — 2004-06-16

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2016-08-01