GIS-material för arkeologiskt projekt: Jonsbergshagen

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Linköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Jonsbergshagen, Slaka socken, Linköpings kommun. Förundersökningen utfördes på RAÄ 207, 229, 273-276 och 301. Totalt öppnades ca 60 schakt och ett 90-tal anläggningar påträffades i form av mörkfärgningar, stolphål, gropar, gravar och stensträngar samt kulturlager och fossil åkermark. En möjlig gravläggning som undersöktes tolkades dock som en skärvstenshög.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa de påträffade fornlämningarnas omfattning, karaktär och ålder samt potential för eventuell vidare undersökning.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2344

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Linköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Jonsbergshagen, Slaka socken, Linköpings kommun. Förundersökningen utfördes på RAÄ 207, 229, 273-276 och 301. Totalt öppnades ca 60 schakt och ett 90-tal anläggningar påträffades i form av mörkfärgningar, stolphål, gropar, gravar och stensträngar samt kulturlager och fossil åkermark. En möjlig gravläggning som undersöktes tolkades dock som en skärvstenshög.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa de påträffade fornlämningarnas omfattning, karaktär och ålder samt potential för eventuell vidare undersökning.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Jonsbergshagen, Åsmedstad 6:10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner data

Upphovsrätt

Östergötlands museum

Jonsbergshagen

Citeringsförslag

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2012). <em>Jonsbergshagen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001457">https://doi.org/10.5878/001457</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7896-07

Producents dnr för projektet

270/07

ProjektID

p507065

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Inmätning av schakt och ytor skedde med totalstation. Inmätningarna registrerades och bearbetades därefter i ArcGIS och registrerades i en Access-databas.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-03 — 2007-10-05

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod

Inmätning av schakt och ytor skedde med totalstation. Inmätningarna registrerades och bearbetades därefter i ArcGIS och registrerades i en Access-databas.

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24