GIS-material för arkeologiskt projekt: Jonsbergshagen

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Linköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Jonsbergshagen, Slaka socken, Linköpings kommun. Förundersökningen utfördes på RAÄ 207, 229, 273-276 och 301. Totalt öppnades ca 60 schakt och ett 90-tal anläggningar påträffades i form av mörkfärgningar, stolphål, gropar, gravar och stensträngar samt kulturlager och fossil åkermark. En möjlig gravläggning som undersöktes tolkades dock som en skärvstenshög.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa de påträffade fornlämningarnas omfattning, karaktär och ålder samt potential för eventuell vidare undersökning.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2344

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Linköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Jonsbergshagen, Slaka socken, Linköpings kommun. Förundersökningen utfördes på RAÄ 207, 229, 273-276 och 301. Totalt öppnades ca 60 schakt och ett 90-tal anläggningar påträffades i form av mörkfärgningar, stolphål, gropar, gravar och stensträngar samt kulturlager och fossil åkermark. En möjlig gravläggning som undersöktes tolkades dock som en skärvstenshög.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa de påträffade fornlämningarnas omfattning, karaktär och ålder samt potential för eventuell vidare undersökning.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Jonsbergshagen, Åsmedstad 6:10

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001457

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Östergötlands museum

Jonsbergshagen

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2012). Jonsbergshagen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001457

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7896-07

Producents dnr för projektet:

270/07

ProjektID:

p507065

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Inmätning av schakt och ytor skedde med totalstation. Inmätningarna registrerades och bearbetades därefter i ArcGIS och registrerades i en Access-databas.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-03 — 2007-10-05

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod:

Inmätning av schakt och ytor skedde med totalstation. Inmätningarna registrerades och bearbetades därefter i ArcGIS och registrerades i en Access-databas.

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24