GIS-material för arkeologiskt projekt: Schaktning i kv Markattan, Norrköping

SND-ID: SND 2346

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i maj 2004 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i kvarteret Markattan, Norrköping. Undersökningen föranleddes av schaktningar för fjärrkyla och VA. Vid undersökningen påträffades lämningar från tomtreglerad bebyggelse från Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede, ca 1550 - ca 1600.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Tidigare undersökningar antydde att det med stor sannolikhet kunde finnas mäktiga och välbevarade kulturlager inom kvarteret. Förundersökningen syftade till att dokumentera och tolka eventuella berörda äldre lämningar, samt att sätta in resultaten i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1500-tal – 1600-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Kvarter Markattan, Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Kv Markattan

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kv Markattan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001459

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

1500-tal – 1600-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-18–2004-05-26
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelse

Intrasisprojekt

200462

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7977-04

Producents dnr för projektet

422-1854-2004

ProjektID

p504045

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2017-01-03