GIS-material för arkeologiskt projekt: Schaktning i kv Markattan, Norrköping

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i maj 2004 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i kvarteret Markattan, Norrköping. Undersökningen föranleddes av schaktningar för fjärrkyla och VA. Vid undersökningen påträffades lämningar från tomtreglerad bebyggelse från Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede, ca 1550 - ca 1600.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Tidigare undersökningar antydde att det med stor sannolikhet kunde finnas mäktiga och välbevarade kulturlager inom kvarteret. Förundersökningen syftade till att dokumentera och tolka eventuella berörda äldre lämningar, samt att sätta in resultaten i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2346

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i maj 2004 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i kvarteret Markattan, Norrköping. Undersökningen föranleddes av schaktningar för fjärrkyla och VA. Vid undersökningen påträffades lämningar från tomtreglerad bebyggelse från Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede, ca 1550 - ca 1600.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Tidigare undersökningar antydde att det med stor sannolikhet kunde finnas mäktiga och välbevarade kulturlager inom kvarteret. Förundersökningen syftade till att dokumentera och tolka eventuella berörda äldre lämningar, samt att sätta in resultaten i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1500-tal — 1600-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Kvarter Markattan, Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001459

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Kv Markattan

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Kv Markattan</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001459">https://doi.org/10.5878/001459</a>

Intrasisprojekt:

200462

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7977-04

Producents dnr för projektet:

422-1854-2004

ProjektID:

p504045

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-18 — 2004-05-26

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

1500-tal — 1600-tal

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2017-01-03