GIS-material för arkeologiskt projekt: Schaktning i kv Markattan, Norrköping

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i maj 2004 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i kvarteret Markattan, Norrköping. Undersökningen föranleddes av schaktningar för fjärrkyla och VA. Vid undersökningen påträffades lämningar från tomtreglerad bebyggelse från Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede, ca 1550 - ca 1600.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Tidigare undersökningar antydde att det med stor sannolikhet kunde finnas mäktiga och välbevarade kulturlager inom kvarteret. Förundersökningen syftade till att dokumentera och tolka eventuella berörda äldre lämningar, samt att sätta in resultaten i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2346

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i maj 2004 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i kvarteret Markattan, Norrköping. Undersökningen föranleddes av schaktningar för fjärrkyla och VA. Vid undersökningen påträffades lämningar från tomtreglerad bebyggelse från Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede, ca 1550 - ca 1600.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Tidigare undersökningar antydde att det med stor sannolikhet kunde finnas mäktiga och välbevarade kulturlager inom kvarteret. Förundersökningen syftade till att dokumentera och tolka eventuella berörda äldre lämningar, samt att sätta in resultaten i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1500-tal — 1600-tal

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Kvarter Markattan, Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Kv Markattan

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Kv Markattan</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001459">https://doi.org/10.5878/001459</a>

Intrasisprojekt

200462

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7977-04

Producents dnr för projektet

422-1854-2004

ProjektID

p504045

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-18 — 2004-05-26

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

1500-tal — 1600-tal

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2017-01-03