GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi vid våtmarkskanten

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad utbyggnad av befintlig fabrik med uppställningsplats inom fastigheten Vallsberg 3:1, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i detta område. Stora delar av området har använts för provkörning av jordbruksmaskiner och även om delar av området innehåller förhistoriska anläggningar, bedöms dessa som alltför förstörda för att motivera ytterligare arkeologisk åtgärd. I två delområden (RAÄ 168 och UV 84:1) finns dock mer välbevarade lämningar. Dessa utgörs av härdar, en ränna, fyndförande lager samt fynd som ligger i anslutning till och i ett äldre våtmarksområde. De förhistoriska aktiviteterna fokuseras kring en äldre bäcks tidigare lopp.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 2 var att avgöra om planerad exploatering skulle beröra lagskyddad fornlämning.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2347

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad utbyggnad av befintlig fabrik med uppställningsplats inom fastigheten Vallsberg 3:1, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i detta område. Stora delar av området har använts för provkörning av jordbruksmaskiner och även om delar av området innehåller förhistoriska anläggningar, bedöms dessa som alltför förstörda för att motivera ytterligare arkeologisk åtgärd. I två delområden (RAÄ 168 och UV 84:1) finns dock mer välbevarade lämningar. Dessa utgörs av härdar, en ränna, fyndförande lager samt fynd som ligger i anslutning till och i ett äldre våtmarksområde. De förhistoriska aktiviteterna fokuseras kring en äldre bäcks tidigare lopp.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 2 var att avgöra om planerad exploatering skulle beröra lagskyddad fornlämning.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Mjölby kommun, Östergötland, Väderstad socken

Geografisk beskrivning: Vallsberg 3:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rolöf, Magnus (2004). Arkeologi vid våtmarkskanten: anläggningar, lager och lösfynd funna vid utredning inför planerat industriområde. RAÄ 168, Vallsberg 3:1, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Archaeological survey, stage 2. UV Öst report no. 2004:54. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001460

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Vallsberg

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Vallsberg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001460">https://doi.org/10.5878/001460</a>

Intrasisprojekt:

O200463

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-11914-04

Producents dnr för projektet:

421-2849-2004

ProjektID:

p504046

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-22 — 2004-10-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2017-01-03