GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi vid våtmarkskanten

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad utbyggnad av befintlig fabrik med uppställningsplats inom fastigheten Vallsberg 3:1, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i detta område. Stora delar av området har använts för provkörning av jordbruksmaskiner och även om delar av området innehåller förhistoriska anläggningar, bedöms dessa som alltför förstörda för att motivera ytterligare arkeologisk åtgärd. I två delområden (RAÄ 168 och UV 84:1) finns dock mer välbevarade lämningar. Dessa utgörs av härdar, en ränna, fyndförande lager samt fynd som ligger i anslutning till och i ett äldre våtmarksområde. De förhistoriska aktiviteterna fokuseras kring en äldre bäcks tidigare lopp.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 2 var att avgöra om planerad exploatering skulle beröra lagskyddad fornlämning.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2347

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad utbyggnad av befintlig fabrik med uppställningsplats inom fastigheten Vallsberg 3:1, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i detta område. Stora delar av området har använts för provkörning av jordbruksmaskiner och även om delar av området innehåller förhistoriska anläggningar, bedöms dessa som alltför förstörda för att motivera ytterligare arkeologisk åtgärd. I två delområden (RAÄ 168 och UV 84:1) finns dock mer välbevarade lämningar. Dessa utgörs av härdar, en ränna, fyndförande lager samt fynd som ligger i anslutning till och i ett äldre våtmarksområde. De förhistoriska aktiviteterna fokuseras kring en äldre bäcks tidigare lopp.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 2 var att avgöra om planerad exploatering skulle beröra lagskyddad fornlämning.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Mjölby kommun, Östergötland, Väderstad socken

Geografisk beskrivning: Vallsberg 3:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Rolöf, Magnus (2004). Arkeologi vid våtmarkskanten: anläggningar, lager och lösfynd funna vid utredning inför planerat industriområde. RAÄ 168, Vallsberg 3:1, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Archaeological survey, stage 2. UV Öst report no. 2004:54. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Vallsberg

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Vallsberg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001460">https://doi.org/10.5878/001460</a>

Intrasisprojekt

O200463

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-11914-04

Producents dnr för projektet

421-2849-2004

ProjektID

p504046

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-22 — 2004-10-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2017-01-03