GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 51, förbifart Svärtinge

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad utbyggnad och omläggning av sträckningen av riksväg 51, förbifart Svärtinge, har RAÄ UV Öst genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Vid denna undersökning berördes fem delområden utanför Svärtinge samhälle. Platserna låg på upp till en mils avstånd från varandra. På två av dessa, 1 och 2, påträffades förhistoriska boplatslämningar. I två av dem, 8 och 12, påträffades svårtolkade lagerrester, troligen förhistoriska odlingslämningar. I det femte, område 6, påträffades inga spår av aktivitet i äldre tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Avsikten med en utredning, etapp 2, är att med hjälp av sökschaktsgrävning konstatera om fast fornlämning berörs av planerad exploatering.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2348

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad utbyggnad och omläggning av sträckningen av riksväg 51, förbifart Svärtinge, har RAÄ UV Öst genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Vid denna undersökning berördes fem delområden utanför Svärtinge samhälle. Platserna låg på upp till en mils avstånd från varandra. På två av dessa, 1 och 2, påträffades förhistoriska boplatslämningar. I två av dem, 8 och 12, påträffades svårtolkade lagerrester, troligen förhistoriska odlingslämningar. I det femte, område 6, påträffades inga spår av aktivitet i äldre tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Avsikten med en utredning, etapp 2, är att med hjälp av sökschaktsgrävning konstatera om fast fornlämning berörs av planerad exploatering.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Svärtinge

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rudh, Simon (2004). Riksväg 51, förbifart Svärtinge. Utredningar etapp 2 inför ombyggnation av riksväg 51 genom Svärtinge, Östra Eneby sn, Bråbo hd, Östergötland. UV Öst 2004:56. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001461

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Rv 51, förbifart Svärtinge

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Rv 51, förbifart Svärtinge. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001461

Intrasisprojekt:

200464

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-20415-03

Producents dnr för projektet:

421-4136-2003

ProjektID:

p504047

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-27 — 2004-08-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2017-01-31