GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 51, förbifart Svärtinge

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad utbyggnad och omläggning av sträckningen av riksväg 51, förbifart Svärtinge, har RAÄ UV Öst genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Vid denna undersökning berördes fem delområden utanför Svärtinge samhälle. Platserna låg på upp till en mils avstånd från varandra. På två av dessa, 1 och 2, påträffades förhistoriska boplatslämningar. I två av dem, 8 och 12, påträffades svårtolkade lagerrester, troligen förhistoriska odlingslämningar. I det femte, område 6, påträffades inga spår av aktivitet i äldre tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Avsikten med en utredning, etapp 2, är att med hjälp av sökschaktsgrävning konstatera om fast fornlämning berörs av planerad exploatering.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2348

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad utbyggnad och omläggning av sträckningen av riksväg 51, förbifart Svärtinge, har RAÄ UV Öst genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Vid denna undersökning berördes fem delområden utanför Svärtinge samhälle. Platserna låg på upp till en mils avstånd från varandra. På två av dessa, 1 och 2, påträffades förhistoriska boplatslämningar. I två av dem, 8 och 12, påträffades svårtolkade lagerrester, troligen förhistoriska odlingslämningar. I det femte, område 6, påträffades inga spår av aktivitet i äldre tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Avsikten med en utredning, etapp 2, är att med hjälp av sökschaktsgrävning konstatera om fast fornlämning berörs av planerad exploatering.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Svärtinge

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Rudh, Simon (2004). Riksväg 51, förbifart Svärtinge. Utredningar etapp 2 inför ombyggnation av riksväg 51 genom Svärtinge, Östra Eneby sn, Bråbo hd, Östergötland. UV Öst 2004:56. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Rv 51, förbifart Svärtinge

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Rv 51, förbifart Svärtinge</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001461">https://doi.org/10.5878/001461</a>

Intrasisprojekt

200464

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-20415-03

Producents dnr för projektet

421-4136-2003

ProjektID

p504047

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-27 — 2004-08-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2017-01-31