GIS-material för arkeologiskt projekt: Kabelschakt i Drothemskvarteren

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med underhållsarbeten av gatubelysningen i Drothemskvarteren, Söderköping, under augusti 2004, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en antikvarisk kontroll. Det område undersökningen kom att beröra ligger i centrala Söderköping, inom det medeltida stadsområdet. Tidigare undersökningar i området visar på omfattande medeltida lämningar på platsen. De schakt som togs upp var grunda och kom därför inte att beröra medeltida lämningar. På platsen påträffades dock lämningar från tidigmodern tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att tolka och dokumentera berörda lämningar, samt om möjligt styra undan schaktningen så att den inte skulle skada fornlämningen mer än nödvändigt.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2349

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med underhållsarbeten av gatubelysningen i Drothemskvarteren, Söderköping, under augusti 2004, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en antikvarisk kontroll. Det område undersökningen kom att beröra ligger i centrala Söderköping, inom det medeltida stadsområdet. Tidigare undersökningar i området visar på omfattande medeltida lämningar på platsen. De schakt som togs upp var grunda och kom därför inte att beröra medeltida lämningar. På platsen påträffades dock lämningar från tidigmodern tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att tolka och dokumentera berörda lämningar, samt om möjligt styra undan schaktningen så att den inte skulle skada fornlämningen mer än nödvändigt.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigmodern tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Söderköping kommun, Östergötland, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Söderköping, Drothemskvarteren

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Rudh, Simon (2004). Kabelschakt i Drothemskvarteren. Schaktning för byte av elkablar i kvarteren kring Drothems kyrka, Drothems sn, Söderköpings kn, Östergötland. Archaeological site survey. UV Öst Report no. 2004:48. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris
ISSN: 1404-0875

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Drothemskvarteren

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Drothemskvarteren</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001462">https://doi.org/10.5878/001462</a>

Intrasisprojekt

O200467

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9332-04

Producents dnr för projektet

422-2276-2004

ProjektID

p504048

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-08-16 — 2004-08-25

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigmodern tid

Publicerad: 2013-11-11
Senast uppdaterad: 2017-01-31