GIS-material för arkeologiskt projekt: Kabelschakt i Drothemskvarteren

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med underhållsarbeten av gatubelysningen i Drothemskvarteren, Söderköping, under augusti 2004, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en antikvarisk kontroll. Det område undersökningen kom att beröra ligger i centrala Söderköping, inom det medeltida stadsområdet. Tidigare undersökningar i området visar på omfattande medeltida lämningar på platsen. De schakt som togs upp var grunda och kom därför inte att beröra medeltida lämningar. På platsen påträffades dock lämningar från tidigmodern tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att tolka och dokumentera berörda lämningar, samt om möjligt styra undan schaktningen så att den inte skulle skada fornlämningen mer än nödvändigt.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2349

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med underhållsarbeten av gatubelysningen i Drothemskvarteren, Söderköping, under augusti 2004, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en antikvarisk kontroll. Det område undersökningen kom att beröra ligger i centrala Söderköping, inom det medeltida stadsområdet. Tidigare undersökningar i området visar på omfattande medeltida lämningar på platsen. De schakt som togs upp var grunda och kom därför inte att beröra medeltida lämningar. På platsen påträffades dock lämningar från tidigmodern tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att tolka och dokumentera berörda lämningar, samt om möjligt styra undan schaktningen så att den inte skulle skada fornlämningen mer än nödvändigt.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Tidigmodern tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Söderköping kommun, Östergötland, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Söderköping, Drothemskvarteren

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rudh, Simon (2004). Kabelschakt i Drothemskvarteren. Schaktning för byte av elkablar i kvarteren kring Drothems kyrka, Drothems sn, Söderköpings kn, Östergötland. Archaeological site survey. UV Öst Report no. 2004:48. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris
ISSN: 1404-0875

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001462

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Drothemskvarteren

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Drothemskvarteren. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001462

Intrasisprojekt:

O200467

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-9332-04

Producents dnr för projektet:

422-2276-2004

ProjektID:

p504048

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-08-16 — 2004-08-25

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Tidigmodern tid

Publicerad: 2013-11-11
Senast uppdaterad: 2017-01-31