GIS-material för arkeologiskt projekt: Kabelschakt i Drothemskvarteren

SND-ID: SND 2349

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med underhållsarbeten av gatubelysningen i Drothemskvarteren, Söderköping, under augusti 2004, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en antikvarisk kontroll. Det område undersökningen kom att beröra ligger i centrala Söderköping, inom det medeltida stadsområdet. Tidigare undersökningar i området visar på omfattande medeltida lämningar på platsen. De schakt som togs upp var grunda och kom därför inte att beröra medeltida lämningar. På platsen påträffades dock lämningar från tidigmodern tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att tolka och dokumentera berörda lämningar, samt om möjligt styra undan schaktningen så att den inte skulle skada fornlämningen mer än nödvändigt.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigmodern tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Söderköping kommun, Östergötland, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Söderköping, Drothemskvarteren

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

tidigmodern tid

Publikationer

Rudh, Simon (2004). Kabelschakt i Drothemskvarteren. Schaktning för byte av elkablar i kvarteren kring Drothems kyrka, Drothems sn, Söderköpings kn, Östergötland. Archaeological site survey. UV Öst Report no. 2004:48. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris
ISSN: 1404-0875

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Drothemskvarteren

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Drothemskvarteren. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001462

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

tidigmodern tid

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigmodern tid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-08-16–2004-08-25
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager

Intrasisprojekt

O200467

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9332-04

Producents dnr för projektet

422-2276-2004

ProjektID

p504048

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-11
Senast uppdaterad: 2017-01-31