GIS-material för arkeologiskt projekt: På prästgårdsjorden

SND-ID: SND 2350

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse kring Grebo Prästgård i Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en utredning i det berörda området. Hela området ingår i ett en gång sammanhängande grav- och boplatsområde. Vid utredningen påträffades anläggningar och fynd inom tre delområden. Dessa registreras under de temporära beteckningarna UV 4:1-2 samt UV 5 (Grebo socken). Dels påträffades möjligen medeltida ugnsrester, härdar samt rikligt med tegelliknande lera, dels också överplöjda gravkonstruktioner med brända ben och en bit glas. Slutligen påträffades också boplatslämningar i form av stenskodda stolphål, härdar och lagerrester.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning berördes av det planerade exploateringsprojektet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Åtvidaberg kommun, Östergötland, Grebo socken

Geografisk beskrivning: Grebo prästgård

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Rolöf, Magnus (2004). På prästgårdsjorden: sönderplöjda gravar, boplatsspår, ugnar och bearbetad kvarts funna vid utredning inför planerad villabebyggelse. Grebo prästgård, Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland. Arkeologisk utredning, etapp 2. UV Öst rapport 2004:50. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris
ISSN: 1404-0875

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Grebo prästgård

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Grebo prästgård</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001463">https://doi.org/10.5878/001463</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-13–2004-10-14
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-18–2004-10-19
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsområde (sammansatt) , Gravfält

Intrasisprojekt

O200468

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9535-04

Producents dnr för projektet

421-2275-2004

ProjektID

p504049

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-11
Senast uppdaterad: 2016-07-26