GIS-material för arkeologiskt projekt: På prästgårdsjorden

SND-ID: SND 2350

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse kring Grebo Prästgård i Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en utredning i det berörda området. Hela området ingår i ett en gång sammanhängande grav- och boplatsområde. Vid utredningen påträffades anläggningar och fynd inom tre delområden. Dessa registreras under de temporära beteckningarna UV 4:1-2 samt UV 5 (Grebo socken). Dels påträffades möjligen medeltida ugnsrester, härdar samt rikligt med tegelliknande lera, dels också överplöjda gravkonstruktioner med brända ben och en bit glas. Slutligen påträffades också boplatslämningar i form av stenskodda stolphål, härdar och lagerrester.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning berördes av det planerade exploateringsprojektet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Åtvidaberg kommun, Östergötland, Grebo socken

Geografisk beskrivning: Grebo prästgård

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Rolöf, Magnus (2004). På prästgårdsjorden: sönderplöjda gravar, boplatsspår, ugnar och bearbetad kvarts funna vid utredning inför planerad villabebyggelse. Grebo prästgård, Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland. Arkeologisk utredning, etapp 2. UV Öst rapport 2004:50. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris
ISSN: 1404-0875

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Grebo prästgård

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Grebo prästgård. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001463

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-13–2004-10-14
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-18–2004-10-19
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsområde (sammansatt) , Gravfält

Intrasisprojekt

O200468

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9535-04

Producents dnr för projektet

421-2275-2004

ProjektID

p504049

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-11
Senast uppdaterad: 2016-07-26