GIS-material för arkeologiskt projekt: På prästgårdsjorden

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse kring Grebo Prästgård i Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en utredning i det berörda området. Hela området ingår i ett en gång sammanhängande grav- och boplatsområde. Vid utredningen påträffades anläggningar och fynd inom tre delområden. Dessa registreras under de temporära beteckningarna UV 4:1-2 samt UV 5 (Grebo socken). Dels påträffades möjligen medeltida ugnsrester, härdar samt rikligt med tegelliknande lera, dels också överplöjda gravkonstruktioner med brända ben och en bit glas. Slutligen påträffades också boplatslämningar i form av stenskodda stolphål, härdar och lagerrester.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning berördes av det planerade exploateringsprojektet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2350

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse kring Grebo Prästgård i Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en utredning i det berörda området. Hela området ingår i ett en gång sammanhängande grav- och boplatsområde. Vid utredningen påträffades anläggningar och fynd inom tre delområden. Dessa registreras under de temporära beteckningarna UV 4:1-2 samt UV 5 (Grebo socken). Dels påträffades möjligen medeltida ugnsrester, härdar samt rikligt med tegelliknande lera, dels också överplöjda gravkonstruktioner med brända ben och en bit glas. Slutligen påträffades också boplatslämningar i form av stenskodda stolphål, härdar och lagerrester.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning berördes av det planerade exploateringsprojektet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Åtvidaberg kommun, Östergötland, Grebo socken

Geografisk beskrivning: Grebo prästgård

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rolöf, Magnus (2004). På prästgårdsjorden: sönderplöjda gravar, boplatsspår, ugnar och bearbetad kvarts funna vid utredning inför planerad villabebyggelse. Grebo prästgård, Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland. Arkeologisk utredning, etapp 2. UV Öst rapport 2004:50. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris
ISSN: 1404-0875

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001463

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Grebo prästgård

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Grebo prästgård. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001463

Intrasisprojekt:

O200468

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-9535-04

Producents dnr för projektet:

421-2275-2004

ProjektID:

p504049

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-13 — 2004-10-14

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-18 — 2004-10-19

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Publicerad: 2013-11-11
Senast uppdaterad: 2016-07-26