GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsläge i Ekängen

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad schaktning för VA-arbeten inom fastigheten Stensätter 1:28, Ekängen, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 2, i det berörda området. Fastigheten, nära Roxens strand och med synliga forna strandhak, utgör ett mycket lämpligt boplatsläge från stenålder. Inget av de dragna sökschakten bedömdes dock komma i konflikt med lagskyddad fornlämning, och arbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om den planerade schaktningen skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2351

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad schaktning för VA-arbeten inom fastigheten Stensätter 1:28, Ekängen, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 2, i det berörda området. Fastigheten, nära Roxens strand och med synliga forna strandhak, utgör ett mycket lämpligt boplatsläge från stenålder. Inget av de dragna sökschakten bedömdes dock komma i konflikt med lagskyddad fornlämning, och arbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om den planerade schaktningen skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Rystad socken

Geografisk beskrivning: Stensätter 1:28, Ekängen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Stensätter 1:18, Ekängen

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Stensätter 1:18, Ekängen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001464">https://doi.org/10.5878/001464</a>

Intrasisprojekt

200470

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10140-04

Producents dnr för projektet

421-2331-2004

ProjektID

p504050

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-08-30

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-11
Senast uppdaterad: 2017-01-31