GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsläge i Ekängen

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad schaktning för VA-arbeten inom fastigheten Stensätter 1:28, Ekängen, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 2, i det berörda området. Fastigheten, nära Roxens strand och med synliga forna strandhak, utgör ett mycket lämpligt boplatsläge från stenålder. Inget av de dragna sökschakten bedömdes dock komma i konflikt med lagskyddad fornlämning, och arbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om den planerade schaktningen skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2351

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad schaktning för VA-arbeten inom fastigheten Stensätter 1:28, Ekängen, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 2, i det berörda området. Fastigheten, nära Roxens strand och med synliga forna strandhak, utgör ett mycket lämpligt boplatsläge från stenålder. Inget av de dragna sökschakten bedömdes dock komma i konflikt med lagskyddad fornlämning, och arbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om den planerade schaktningen skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Rystad socken

Geografisk beskrivning: Stensätter 1:28, Ekängen

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001464

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Stensätter 1:18, Ekängen

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Stensätter 1:18, Ekängen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001464

Intrasisprojekt:

200470

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10140-04

Producents dnr för projektet:

421-2331-2004

ProjektID:

p504050

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-08-30

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-11
Senast uppdaterad: 2017-01-31