GIS-material för arkeologiskt projekt: Sunds bytomt

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av anläggandet av dubbelspår mellan Mjölby och Hallsberg planeras en mindre omläggning av vägen genom Fågelsta samhälle. I samband med detta företog Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning av området. Bytomter är en tämligen outforskad kategori av fornlämningar i Östergötland. Även resultat från mindre undersökningar, som den nu aktuella, är av största värde för att belysa luckorna i vår kunskap om bebyggelseutvecklingen gällande yngre järnålder fram till tidig modern tid. Förundersökningen visar att det inom det aktuella området finns lämningar från förhistorisk och tidigmodern tid. Medeltida dateringar saknas helt.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftar till att utreda omfattningen av kulturlager, tolka dem i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang samt att datera lämningarna.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2353

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av anläggandet av dubbelspår mellan Mjölby och Hallsberg planeras en mindre omläggning av vägen genom Fågelsta samhälle. I samband med detta företog Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning av området. Bytomter är en tämligen outforskad kategori av fornlämningar i Östergötland. Även resultat från mindre undersökningar, som den nu aktuella, är av största värde för att belysa luckorna i vår kunskap om bebyggelseutvecklingen gällande yngre järnålder fram till tidig modern tid. Förundersökningen visar att det inom det aktuella området finns lämningar från förhistorisk och tidigmodern tid. Medeltida dateringar saknas helt.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftar till att utreda omfattningen av kulturlager, tolka dem i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang samt att datera lämningarna.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Tidigmodern tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: Sund, Fågelsta

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Sunds bytomt

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Sunds bytomt</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001466">https://doi.org/10.5878/001466</a>

Intrasisprojekt

200477

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10606-04

Producents dnr för projektet

422-2436-2004

ProjektID

p504052

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-18 — 2004-10-22

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Tidigmodern tid

Publicerad: 2013-11-12
Senast uppdaterad: 2016-08-02