GIS-material för arkeologiskt projekt: Galtebo och Kåtebo

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nybyggnation av väg längs med Stångådalsbanan förbi Galtebo och Kåtebo utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under juli 2004 en arkeologisk utredning, etapp två. Utredning etapp 1 pekade på tre områden inom exploateringsområdet inom vilka det var troligt att det förekom fornlämningar. Vid den aktuella utredningen framkom lämningar av förhistorisk karaktär inom det sydligast belägna av de tre områden som undersöktes. Lämningarna påträffades på en sandplatå precis norr om Kåtebosjön.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att utreda huruvida fornlämningar skulle komma att påverkas av det planerade vägbygget.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2354

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nybyggnation av väg längs med Stångådalsbanan förbi Galtebo och Kåtebo utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under juli 2004 en arkeologisk utredning, etapp två. Utredning etapp 1 pekade på tre områden inom exploateringsområdet inom vilka det var troligt att det förekom fornlämningar. Vid den aktuella utredningen framkom lämningar av förhistorisk karaktär inom det sydligast belägna av de tre områden som undersöktes. Lämningarna påträffades på en sandplatå precis norr om Kåtebosjön.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att utreda huruvida fornlämningar skulle komma att påverkas av det planerade vägbygget.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Vårdnäs socken

Geografisk beskrivning: Galtebo och Kåtebo

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001590

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Galtebo och Kåtebo

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Galtebo och Kåtebo. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001590

Intrasisprojekt:

200482

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7261-02

Producents dnr för projektet:

421-1501-2002

ProjektID:

p504053

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-14 — 2004-07-15

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Publicerad: 2013-11-12
Senast uppdaterad: 2017-01-31