GIS-material för arkeologiskt projekt: Galtebo och Kåtebo

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nybyggnation av väg längs med Stångådalsbanan förbi Galtebo och Kåtebo utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under juli 2004 en arkeologisk utredning, etapp två. Utredning etapp 1 pekade på tre områden inom exploateringsområdet inom vilka det var troligt att det förekom fornlämningar. Vid den aktuella utredningen framkom lämningar av förhistorisk karaktär inom det sydligast belägna av de tre områden som undersöktes. Lämningarna påträffades på en sandplatå precis norr om Kåtebosjön.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att utreda huruvida fornlämningar skulle komma att påverkas av det planerade vägbygget.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2354

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nybyggnation av väg längs med Stångådalsbanan förbi Galtebo och Kåtebo utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under juli 2004 en arkeologisk utredning, etapp två. Utredning etapp 1 pekade på tre områden inom exploateringsområdet inom vilka det var troligt att det förekom fornlämningar. Vid den aktuella utredningen framkom lämningar av förhistorisk karaktär inom det sydligast belägna av de tre områden som undersöktes. Lämningarna påträffades på en sandplatå precis norr om Kåtebosjön.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att utreda huruvida fornlämningar skulle komma att påverkas av det planerade vägbygget.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Vårdnäs socken

Geografisk beskrivning: Galtebo och Kåtebo

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Galtebo och Kåtebo

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Galtebo och Kåtebo</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001590">https://doi.org/10.5878/001590</a>

Intrasisprojekt

200482

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7261-02

Producents dnr för projektet

421-1501-2002

ProjektID

p504053

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-14 — 2004-07-15

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Publicerad: 2013-11-12
Senast uppdaterad: 2017-01-31