GIS-material för arkeologiskt projekt: Lönsås, en plats med tradition

SND-ID: SND 2356

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av planer på att upprätta ett enplanshus inom det medeltida Lönsås gränser utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk förundersökning. Alla schakt hade ett ganska kraftigt mörkbrunt humuslager som dock var tomt på både anläggningar och fynd. I ett av schakten påträffades en grov stenpackning som antingen hör till 1700-talsgården som delvis fortfarande står på platsen eller så är stenpackningen ändå äldre. UV Öst föreslog att huskroppen skulle flyttas för att därigenom undvika den påträffade konstruktionen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera hur omfattande en eventuell slutundersökning skulle kunna bli, alternativt justera husets placering om så var möjligt.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1700-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Lönsås socken

Geografisk beskrivning: Lönsås

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

1700-tal

Publikationer
Dataset
Lönsås

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Lönsås. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001467

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

1700-tal

Tidsperiod(er) som undersökts

1700-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-22–2004-10-22
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Gårdsbebyggelse

Intrasisprojekt

O200487

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-12077-04

Producents dnr för projektet

422-2897-2004

ProjektID

p504055

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02