GIS-material för arkeologiskt projekt: Lönsås, en plats med tradition

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av planer på att upprätta ett enplanshus inom det medeltida Lönsås gränser utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk förundersökning. Alla schakt hade ett ganska kraftigt mörkbrunt humuslager som dock var tomt på både anläggningar och fynd. I ett av schakten påträffades en grov stenpackning som antingen hör till 1700-talsgården som delvis fortfarande står på platsen eller så är stenpackningen ändå äldre. UV Öst föreslog att huskroppen skulle flyttas för att därigenom undvika den påträffade konstruktionen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera hur omfattande en eventuell slutundersökning skulle kunna bli, alternativt justera husets placering om så var möjligt.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2356

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av planer på att upprätta ett enplanshus inom det medeltida Lönsås gränser utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk förundersökning. Alla schakt hade ett ganska kraftigt mörkbrunt humuslager som dock var tomt på både anläggningar och fynd. I ett av schakten påträffades en grov stenpackning som antingen hör till 1700-talsgården som delvis fortfarande står på platsen eller så är stenpackningen ändå äldre. UV Öst föreslog att huskroppen skulle flyttas för att därigenom undvika den påträffade konstruktionen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera hur omfattande en eventuell slutundersökning skulle kunna bli, alternativt justera husets placering om så var möjligt.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1700-tal

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Lönsås socken

Geografisk beskrivning: Lönsås

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Lönsås

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Lönsås</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001467">https://doi.org/10.5878/001467</a>

Intrasisprojekt

O200487

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-12077-04

Producents dnr för projektet

422-2897-2004

ProjektID

p504055

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-22 — 2004-10-22

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

1700-tal

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02