GIS-material för arkeologiskt projekt: Lönsås, en plats med tradition

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av planer på att upprätta ett enplanshus inom det medeltida Lönsås gränser utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk förundersökning. Alla schakt hade ett ganska kraftigt mörkbrunt humuslager som dock var tomt på både anläggningar och fynd. I ett av schakten påträffades en grov stenpackning som antingen hör till 1700-talsgården som delvis fortfarande står på platsen eller så är stenpackningen ändå äldre. UV Öst föreslog att huskroppen skulle flyttas för att därigenom undvika den påträffade konstruktionen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera hur omfattande en eventuell slutundersökning skulle kunna bli, alternativt justera husets placering om så var möjligt.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2356

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av planer på att upprätta ett enplanshus inom det medeltida Lönsås gränser utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk förundersökning. Alla schakt hade ett ganska kraftigt mörkbrunt humuslager som dock var tomt på både anläggningar och fynd. I ett av schakten påträffades en grov stenpackning som antingen hör till 1700-talsgården som delvis fortfarande står på platsen eller så är stenpackningen ändå äldre. UV Öst föreslog att huskroppen skulle flyttas för att därigenom undvika den påträffade konstruktionen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera hur omfattande en eventuell slutundersökning skulle kunna bli, alternativt justera husets placering om så var möjligt.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1700-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Lönsås socken

Geografisk beskrivning: Lönsås

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-20 doi:10.5878/001467

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Lönsås

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Lönsås. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001467

Intrasisprojekt:

O200487

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-12077-04

Producents dnr för projektet:

422-2897-2004

ProjektID:

p504055

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-22 — 2004-10-22

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

1700-tal

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02