GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabelschakt i Furingstad

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I åkermarken strax söder om gården Solhem i Lilla Söd drogs tio sökschakt med en sammanlagd längd av ca 100 m. Anledningen var planer på att lägga ner en elkabel längs en sträcka på 500 m. UV Öst bedömer att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av arbetsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera eventuell förekomst av lagskyddad fornlämning, som skulle kunna komma till skada vid markingreppet. I de fall fornlämning påträffades skulle en alternativ placering av kabeln anvisas.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2359

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I åkermarken strax söder om gården Solhem i Lilla Söd drogs tio sökschakt med en sammanlagd längd av ca 100 m. Anledningen var planer på att lägga ner en elkabel längs en sträcka på 500 m. UV Öst bedömer att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av arbetsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera eventuell förekomst av lagskyddad fornlämning, som skulle kunna komma till skada vid markingreppet. I de fall fornlämning påträffades skulle en alternativ placering av kabeln anvisas.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Furingstad socken

Geografisk beskrivning: Lilla Söd, Furingstad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Furingstad

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Furingstad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001470">https://doi.org/10.5878/001470</a>

Intrasisprojekt

200476

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-8044-04

Producents dnr för projektet

421-2405-2004

ProjektID

p505059

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-06 — 2005-09-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02