GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabelschakt i Furingstad

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I åkermarken strax söder om gården Solhem i Lilla Söd drogs tio sökschakt med en sammanlagd längd av ca 100 m. Anledningen var planer på att lägga ner en elkabel längs en sträcka på 500 m. UV Öst bedömer att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av arbetsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera eventuell förekomst av lagskyddad fornlämning, som skulle kunna komma till skada vid markingreppet. I de fall fornlämning påträffades skulle en alternativ placering av kabeln anvisas.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2359

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I åkermarken strax söder om gården Solhem i Lilla Söd drogs tio sökschakt med en sammanlagd längd av ca 100 m. Anledningen var planer på att lägga ner en elkabel längs en sträcka på 500 m. UV Öst bedömer att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av arbetsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera eventuell förekomst av lagskyddad fornlämning, som skulle kunna komma till skada vid markingreppet. I de fall fornlämning påträffades skulle en alternativ placering av kabeln anvisas.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Furingstad socken

Geografisk beskrivning: Lilla Söd, Furingstad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-20 doi:10.5878/001470

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Furingstad

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Furingstad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001470

Intrasisprojekt:

200476

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-8044-04

Producents dnr för projektet:

421-2405-2004

ProjektID:

p505059

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-06 — 2005-09-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02