GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabelschakt i Furingstad

SND-ID: SND 2359

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I åkermarken strax söder om gården Solhem i Lilla Söd drogs tio sökschakt med en sammanlagd längd av ca 100 m. Anledningen var planer på att lägga ner en elkabel längs en sträcka på 500 m. UV Öst bedömer att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av arbetsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera eventuell förekomst av lagskyddad fornlämning, som skulle kunna komma till skada vid markingreppet. I de fall fornlämning påträffades skulle en alternativ placering av kabeln anvisas.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Furingstad socken

Geografisk beskrivning: Lilla Söd, Furingstad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Furingstad

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Furingstad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001470

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-06–2005-09-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsläge

Intrasisprojekt

200476

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-8044-04

Producents dnr för projektet

421-2405-2004

ProjektID

p505059

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02