GIS-material för arkeologiskt projekt: Vreta Kloster

SND-ID: SND 2360

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters kyrka, klosterruin och omedelbara omgivning genomgår en långsiktig upprustning, som framför allt exteriört omfattar en omfattande renovering av klosterruinen. Parallellt pågår diverse mindre byggföretag, som omfattar markarbeten på kyrkogården och dess omedelbara närhet. Tre mindre undersökningar genomfördes 2005 inom och utanför klosterområdet, alla tre i form av förundersökning/antikvarisk kontroll. Samtliga undersökningar har gemensamma frågeställningar kring klostrets ytterområde och dess äldre topografi samt ett mål att öka kunskapen om klostrets äldre historia och klosterområdets topografiska utsträckning. Kulturlager har kunnat dokumenteras framför allt i område 2 och 3. Det äldre klosterområdet verkar kunna begränsas till den stengärdesgård som har kringgärdat klosterområdet. Ingenting hittades som tyder på förhistorisk aktivitet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att studera bevaringsförhållanden och kulturla

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Senmedeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta kloster, klosterträdgård och prästgård

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

senmedeltid

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Vreta Kloster, omr 2

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Vreta Kloster, omr 2. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001471

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

senmedeltid

Tidsperiod(er) som undersökts

Senmedeltid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-11-18–2005-11-29
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-12-05–2005-12-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager

Intrasisprojekt

O2005073

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-8895-05

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-15554-05

Organisationens dnr för undersökningen

563/05

Producents dnr för projektet

422-2382-2005

ProjektID

p505060

505060

RAÄ-nr

Linköping 153:1

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02