GIS-material för arkeologiskt projekt: Vreta Kloster

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters kyrka, klosterruin och omedelbara omgivning genomgår en långsiktig upprustning, som framför allt exteriört omfattar en omfattande renovering av klosterruinen. Parallellt pågår diverse mindre byggföretag, som omfattar markarbeten på kyrkogården och dess omedelbara närhet. Tre mindre undersökningar genomfördes 2005 inom och utanför klosterområdet, alla tre i form av förundersökning/antikvarisk kontroll. Samtliga undersökningar har gemensamma frågeställningar kring klostrets ytterområde och dess äldre topografi samt ett mål att öka kunskapen om klostrets äldre historia och klosterområdets topografiska utsträckning. Kulturlager har kunnat dokumenteras framför allt i område 2 och 3. Det äldre klosterområdet verkar kunna begränsas till den stengärdesgård som har kringgärdat klosterområdet. Ingenting hittades som tyder på förhistorisk aktivitet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att studera bevaringsförhållanden och kulturla

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2360

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters kyrka, klosterruin och omedelbara omgivning genomgår en långsiktig upprustning, som framför allt exteriört omfattar en omfattande renovering av klosterruinen. Parallellt pågår diverse mindre byggföretag, som omfattar markarbeten på kyrkogården och dess omedelbara närhet. Tre mindre undersökningar genomfördes 2005 inom och utanför klosterområdet, alla tre i form av förundersökning/antikvarisk kontroll. Samtliga undersökningar har gemensamma frågeställningar kring klostrets ytterområde och dess äldre topografi samt ett mål att öka kunskapen om klostrets äldre historia och klosterområdets topografiska utsträckning. Kulturlager har kunnat dokumenteras framför allt i område 2 och 3. Det äldre klosterområdet verkar kunna begränsas till den stengärdesgård som har kringgärdat klosterområdet. Ingenting hittades som tyder på förhistorisk aktivitet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att studera bevaringsförhållanden och kulturla

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senmedeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta kloster, klosterträdgård och prästgård

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-20 doi:10.5878/001471

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Vreta Kloster, omr 2

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Vreta Kloster, omr 2. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001471

Intrasisprojekt:

O2005073

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-8895-05

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-15554-05

Organisationens dnr för undersökningen:

563/05

Producents dnr för projektet:

422-2382-2005

ProjektID:

505060

ProjektID:

p505060

RAÄ-nr:

Linköping 153:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-11-18 — 2005-11-29

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-12-05 — 2005-12-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senmedeltid

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02