Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Dokumentation och återställande av Bogsta 78:1

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning

Sörmlands museum utförde i maj 2008 en dokumentation och återställning av fornlämningen Bogsta 78:1, en gropkeramisk boplats. Åtgärderna utfördes med anledning av att fornlämningen skadats genom schaktningsarbete, då ett ca 70 m långt schakt öppnats genom boplatsen. De delar som skadats låg utanför de ytor som markerats som fornlämning i FMIS.

Fornlämningen besiktigades, ytan rensades för hand och påträffade fynd insamlades. Dessa bestod främst av en relativt stor mängd keramik samt ett litet stenmaterial. Gods och dekor gav vid handen att det främst rörde sig om keramik av typen Fagervik II och III. Skadornas omfattning och fyndens utbredning dokumenterades. Fyndspridningen antydde att olika delar av boplatsytan använts under skilda kronologiska faser, dock kontinuerligt under en längre period. Det kunde konstateras att boplatsens utbredning är betydligt större än vad som tidigare registrerats i FMIS, men fornlämningen är inte avgränsad i någon riktning. Efter dokumentation återställdes ytan för att undvika ytterligare skador av boplatsen genom erosion.

Datamaterialet från undersökningen

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2377

Beskrivning

Sörmlands museum utförde i maj 2008 en dokumentation och återställning av fornlämningen Bogsta 78:1, en gropkeramisk boplats. Åtgärderna utfördes med anledning av att fornlämningen skadats genom schaktningsarbete, då ett ca 70 m långt schakt öppnats genom boplatsen. De delar som skadats låg utanför de ytor som markerats som fornlämning i FMIS.

Fornlämningen besiktigades, ytan rensades för hand och påträffade fynd insamlades. Dessa bestod främst av en relativt stor mängd keramik samt ett litet stenmaterial. Gods och dekor gav vid handen att det främst rörde sig om keramik av typen Fagervik II och III. Skadornas omfattning och fyndens utbredning dokumenterades. Fyndspridningen antydde att olika delar av boplatsytan använts under skilda kronologiska faser, dock kontinuerligt under en längre period. Det kunde konstateras att boplatsens utbredning är betydligt större än vad som tidigare registrerats i FMIS, men fornlämningen är inte avgränsad i någon riktning. Efter dokumentation återställdes ytan för att undvika ytterligare skador av boplatsen genom erosion.

Datamaterialet från undersökningen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Bogsta socken

Geografisk beskrivning: Ekla 1:5

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dokumentation och återställande av Bogsta 78:1

Citering

Sörmlands museum, Arkeologi. Uppsala universitet, Arkeologi (2014). <em>Dokumentation och återställande av Bogsta 78:1</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002174">https://doi.org/10.5878/002174</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

435-18307-2007

Organisationens dnr för undersökningen

KN-KUS07-426

ProjektID

p408002

408002

RAÄ-nr

Bogsta 78:1

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde genom inmätning med totalstation. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-05-19 — 2008-05-20

Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde genom inmätning med totalstation. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-05-29

Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde genom inmätning med totalstation. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Datainsamling skedde genom inmätning med totalstation. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Publicerad: 2014-09-08
Senast uppdaterad: 2020-01-24