Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ett gravfält, yngre järnålder

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Under hösten 1969 och sommaren 1970 undersökte Riksantikvarieämbetet ett gravfält och två stensättningar från yngre järnålder i i Svärta socken, Södermanland, på grund av E4:ans planerade nya sträckning. Totalt undersöktes 14 anläggningar; en osäker stensättning, åtta runda och rundade stensättningar, fyra klumpstensgravar samt en stensamling, bestående av ca elva meterstora klumpstenar, vilken innehöll gravgömmor. En domarring och tre stensättningar kvarstår, då dessa låg utanför vägområdet. Tretton anläggningar innehöll gravgömmor, samtliga brandgravar. Lerkärl fanns i sju gravar, där de i två fall fungerat som benbehållare.
Utöver keramik påträffades också bl a en guldfoliepärla, en sammansatt cirkel-punktornerad benkam, en sammansmält silverklump och några mindre bronsföremål. En polyedernål samt en sölja, båda av järn, daterar tillsammans med gravskicket anläggningarna till folkvandringstid-vendeltid.

I norra delen av gravfältet samt öster om det fanns rester av sentida lämningar i form av bl a fragmentariska stensocklar.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniser

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare

SND-ID: SND 2380

Beskrivning

Under hösten 1969 och sommaren 1970 undersökte Riksantikvarieämbetet ett gravfält och två stensättningar från yngre järnålder i i Svärta socken, Södermanland, på grund av E4:ans planerade nya sträckning. Totalt undersöktes 14 anläggningar; en osäker stensättning, åtta runda och rundade stensättningar, fyra klumpstensgravar samt en stensamling, bestående av ca elva meterstora klumpstenar, vilken innehöll gravgömmor. En domarring och tre stensättningar kvarstår, då dessa låg utanför vägområdet. Tretton anläggningar innehöll gravgömmor, samtliga brandgravar. Lerkärl fanns i sju gravar, där de i två fall fungerat som benbehållare.
Utöver keramik påträffades också bl a en guldfoliepärla, en sammansatt cirkel-punktornerad benkam, en sammansmält silverklump och några mindre bronsföremål. En polyedernål samt en sölja, båda av järn, daterar tillsammans med gravskicket anläggningarna till folkvandringstid-vendeltid.

I norra delen av gravfältet samt öster om det fanns rester av sentida lämningar i form av bl a fragmentariska stensocklar.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniser

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Svärta socken

Geografisk beskrivning: Klippinge gård, Valsta 3:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Ett gravfält, yngre järnålder

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). <em>Ett gravfält, yngre järnålder</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002154">https://doi.org/10.5878/002154</a>

ProjektID

p469001

469001

RAÄ-nr

Svärta 85

Svärta 84

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad planritning över undersökningsområdet i GeoTIFF-format .

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969 — 1970

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Publicerad: 2014-08-14
Senast uppdaterad: 2020-01-24