Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ett gravfält, yngre järnålder

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

Under hösten 1969 och sommaren 1970 undersökte Riksantikvarieämbetet ett gravfält och två stensättningar från yngre järnålder i i Svärta socken, Södermanland, på grund av E4:ans planerade nya sträckning. Totalt undersöktes 14 anläggningar; en osäker stensättning, åtta runda och rundade stensättningar, fyra klumpstensgravar samt en stensamling, bestående av ca elva meterstora klumpstenar, vilken innehöll gravgömmor. En domarring och tre stensättningar kvarstår, då dessa låg utanför vägområdet. Tretton anläggningar innehöll gravgömmor, samtliga brandgravar. Lerkärl fanns i sju gravar, där de i två fall fungerat som benbehållare.
Utöver keramik påträffades också bl a en guldfoliepärla, en sammansatt cirkel-punktornerad benkam, en sammansmält silverklump och några mindre bronsföremål. En polyedernål samt en sölja, båda av järn, daterar tillsammans med gravskicket anläggningarna till folkvandringstid-vendeltid.

I norra delen av gravfältet samt öster om det fanns rester av sentida lämningar i form av bl a fragmentariska stensocklar.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniser

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare:

SND-ID: SND 2380

Beskrivning:

Under hösten 1969 och sommaren 1970 undersökte Riksantikvarieämbetet ett gravfält och två stensättningar från yngre järnålder i i Svärta socken, Södermanland, på grund av E4:ans planerade nya sträckning. Totalt undersöktes 14 anläggningar; en osäker stensättning, åtta runda och rundade stensättningar, fyra klumpstensgravar samt en stensamling, bestående av ca elva meterstora klumpstenar, vilken innehöll gravgömmor. En domarring och tre stensättningar kvarstår, då dessa låg utanför vägområdet. Tretton anläggningar innehöll gravgömmor, samtliga brandgravar. Lerkärl fanns i sju gravar, där de i två fall fungerat som benbehållare.
Utöver keramik påträffades också bl a en guldfoliepärla, en sammansatt cirkel-punktornerad benkam, en sammansmält silverklump och några mindre bronsföremål. En polyedernål samt en sölja, båda av järn, daterar tillsammans med gravskicket anläggningarna till folkvandringstid-vendeltid.

I norra delen av gravfältet samt öster om det fanns rester av sentida lämningar i form av bl a fragmentariska stensocklar.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniser

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Svärta socken

Geografisk beskrivning: Klippinge gård, Valsta 3:3

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Särskild undersökning

Version 1.0:

2014-08-14 doi:10.5878/002154

Ladda ner data:

Ett gravfält, yngre järnålder

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Ett gravfält, yngre järnålder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002154

ProjektID:

p469001

ProjektID:

469001

RAÄ-nr:

Svärta 85

RAÄ-nr:

Svärta 84

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad planritning över undersökningsområdet i GeoTIFF-format .

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969 — 1970

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder

Publicerad: 2014-08-14
Senast uppdaterad: 2020-01-24