Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fornlämning 133, ett röse

SND-ID: SND 2381

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

År 1971 undersöktes ett röse vid Rogsta grustag, Tystberga socken, Södermanland. Röset påträffades 1968 vid avbaning för återställande av en grustagsslänt och hindrade därvid arbetena. Vid undersökningen framkom inga tydligt daterande föremål, men spridda koncentrationer av brända ben och/eller krukskärvor. Bland fynden fanns även tänder av häst eller nöt. Rösets topografiska läge samt några mynningsbitar bland keramiken pekar på en datering till bronsålder.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

En arkeologisk undersökning av fornlämningen genomfördes då det hindrade arbetet med att återställa en grustagsslänt.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Tystberga socken

Geografisk beskrivning: Rogsta 1:14

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

bronsålder

Publikationer

Ringquist, Per-Olof (1973). Arkeologisk undersökning 1971: fornlämning 133, Rogsta 1:14, Tystberga sn, Södermanland. 1973:39. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Libris
ISBN: 91-7192-109-5

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Dataset
Fornlämning 133, ett röse

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Fornlämning 133, ett röse. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002158

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Nyckelord

bronsålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-07-01–1970-12-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Röse

Organisationens dnr för undersökningen

7314/73

ProjektID

p470001

470001

RAÄ-nr

Tystberga 133

Publicerad: 2014-08-18
Senast uppdaterad: 2020-01-24