Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk undersökning av fornlämning 268 och intilliggande källare

SND-ID: SND 2382

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Juli 1978 undersöktes fornlämning RAÄ 268 och en intilliggande jordkällare i Lånesta industriområde, Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Undersökningen föranleddes av ett vägbygge. Fornlämning 268 visade sig vara en naturbildning. Källaren, vilken registrerats som husgrund, torde ha använts en bra bit in på 1900-talet att döma av de fynd som påträffades i fyllningen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Undersökningen föranleddes av att en förbindelseväg mellan Vagnhärad och en planerad motorväg skulle byggas och att en bilvårdsanläggning byggts.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Lånesta industriområde

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

historisk tid

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Dataset
Arkeologisk undersökning av fornlämning 268 och intilliggande källare

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt georefererade planer över undersökningsområdet i geoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Arkeologisk undersökning av fornlämning 268 och intilliggande källare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002160

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Nyckelord

historisk tid

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-07-10–1978-07-12
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Arkeologisk lämningstyp

Husgrund , Naturbildning

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

5152/76

Organisationens dnr för undersökningen

5550/77

ProjektID

p478001

478001

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 268:1

Publicerad: 2014-08-18
Senast uppdaterad: 2020-01-24