Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk undersökning av fornlämning 268 och intilliggande källare

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

Juli 1978 undersöktes fornlämning RAÄ 268 och en intilliggande jordkällare i Lånesta industriområde, Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Undersökningen föranleddes av ett vägbygge. Fornlämning 268 visade sig vara en naturbildning. Källaren, vilken registrerats som husgrund, torde ha använts en bra bit in på 1900-talet att döma av de fynd som påträffades i fyllningen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Undersökningen föranleddes av att en förbindelseväg mellan Vagnhärad och en planerad motorväg skulle byggas och att en bilvårdsanläggning byggts.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare:

SND-ID: SND 2382

Beskrivning:

Juli 1978 undersöktes fornlämning RAÄ 268 och en intilliggande jordkällare i Lånesta industriområde, Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Undersökningen föranleddes av ett vägbygge. Fornlämning 268 visade sig vara en naturbildning. Källaren, vilken registrerats som husgrund, torde ha använts en bra bit in på 1900-talet att döma av de fynd som påträffades i fyllningen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Undersökningen föranleddes av att en förbindelseväg mellan Vagnhärad och en planerad motorväg skulle byggas och att en bilvårdsanläggning byggts.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Lånesta industriområde

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Särskild undersökning

Version 1.0:

2014-08-18 doi:10.5878/002160

Ladda ner data:

Arkeologisk undersökning av fornlämning 268 och intilliggande källare

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Arkeologisk undersökning av fornlämning 268 och intilliggande källare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002160

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

5152/76

Organisationens dnr för undersökningen:

5550/77

ProjektID:

p478001

ProjektID:

478001

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 268:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt georefererade planer över undersökningsområdet i geoTIFF-format.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-07-10 — 1978-07-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod:

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Publicerad: 2014-08-18
Senast uppdaterad: 2020-01-24