Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Undersökningar längs väg E4

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Inom fastigheten Gammelsta 4:3, vid Norrtorp, har en husgrund och en källargrop undersökts. Enligt muntliga uppgifter skulle husgrunden utgöra resterna av en krog. I den nordöstra långsidan av husgrunden hittades en stenyxa inkilad mellan grundstenarna. I anslutning till den sydvästra långsidan låg ett spisröse. Relativt mycket tegel av olika slag påträffades intill husgrunden. Vid grävningen påträffades i alla skikt spridda fynd av järn, glas, porslin och ben. Källargropen låg ca 30 m nordväst om husgrunden. Inga fynd gjordes. Två provschakt drogs även. I det nordligaste hittades en knapp av mässing. I anslutning till schaktet grävdes ett mindre plockstensröse bort.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska undersökningen genomfördes på gr

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2384

Beskrivning:

Inom fastigheten Gammelsta 4:3, vid Norrtorp, har en husgrund och en källargrop undersökts. Enligt muntliga uppgifter skulle husgrunden utgöra resterna av en krog. I den nordöstra långsidan av husgrunden hittades en stenyxa inkilad mellan grundstenarna. I anslutning till den sydvästra långsidan låg ett spisröse. Relativt mycket tegel av olika slag påträffades intill husgrunden. Vid grävningen påträffades i alla skikt spridda fynd av järn, glas, porslin och ben. Källargropen låg ca 30 m nordväst om husgrunden. Inga fynd gjordes. Två provschakt drogs även. I det nordligaste hittades en knapp av mässing. I anslutning till schaktet grävdes ett mindre plockstensröse bort.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska undersökningen genomfördes på gr

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Kila socken

Geografisk beskrivning: Norrtorp, Gammelsta 4:3

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Särskild undersökning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wigren, S. Undersökningar längs väg E4. Etappen Gammelsta-Jönåker-Nyköping. Unpublished archival report. Riksantikvarieämbetet, UV Mitt.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-09-02 doi:10.5878/002177

Ladda ner data:

Undersökningar längs väg E4. Etappen Gammelsta-Jönåker-Nyköping.

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Undersökningar längs väg E4. Etappen Gammelsta-Jönåker-Nyköping. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002177

Organisationens dnr för undersökningen:

3643/83

ProjektID:

p484001

ProjektID:

484001

RAÄ-nr:

Kila 100

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller en shapefil med data och metadata från den arkeologiska undersökningen samt ett digitaliserat och georefererat utdrag från Gula kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) i geoTIFF-format, vilket visar undersökningsområdet.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-05 — 1984-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Publicerad: 2014-09-09
Senast uppdaterad: 2020-01-24