Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Böksjö-Korsbäcken

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i februari-mars 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an mellan Böksjö i Östergötland och Korsbäcken i Södermanland. Inom området fanns ingen känd fornlämning sedan tidigare. Under utredningen påträffades åtta boplatslägen, en kvarnlämning, och en kolbotten med två kolarkojor. Den planerade vägdragningen sammanföll med en äldre väg, med sannolikt medeltida anor, som klassats som kulturmiljö av riksintresse. Till vägmiljön hör två vägbankar. I anslutning till vägmiljön har också ett hålvägssystem med en eller två broläggningar påträffats.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Denna första etapp av en arkeologisk utredning syft

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare

SND-ID: SND 2392

Beskrivning

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i februari-mars 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an mellan Böksjö i Östergötland och Korsbäcken i Södermanland. Inom området fanns ingen känd fornlämning sedan tidigare. Under utredningen påträffades åtta boplatslägen, en kvarnlämning, och en kolbotten med två kolarkojor. Den planerade vägdragningen sammanföll med en äldre väg, med sannolikt medeltida anor, som klassats som kulturmiljö av riksintresse. Till vägmiljön hör två vägbankar. I anslutning till vägmiljön har också ett hålvägssystem med en eller två broläggningar påträffats.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Denna första etapp av en arkeologisk utredning syft

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Publikationer

Jakobsson, M. & Lindberg, C. (1992). Böksjö-Korsbäcken, väg E4, Böksjö, Krokek socken, Östergötland - Korsbäcken, Kila socken, Sörmland : arkeologisk utredning, etapp 1. Report 1992:3. Stockholm: Riksantikvarieämnbetet, UV Stockholm.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Böksjö-Korsbäcken

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). <em>Böksjö-Korsbäcken</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002205">https://doi.org/10.5878/002205</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-15559-91 (ÖG)

220-10813-91 (SML)

Organisationens dnr för undersökningen

15/92

ProjektID

p492003

492003

RAÄ-nr

Kila 168:1

Kila 166:1

Kila 167:1

Kila 169:1

Kila 165:1

Kila 164:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska utredningen, samt ett georefererat utdrag ur topografiska kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02 — 1992-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Publicerad: 2014-09-29
Senast uppdaterad: 2020-01-24