Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Böksjö-Korsbäcken

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i februari-mars 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an mellan Böksjö i Östergötland och Korsbäcken i Södermanland. Inom området fanns ingen känd fornlämning sedan tidigare. Under utredningen påträffades åtta boplatslägen, en kvarnlämning, och en kolbotten med två kolarkojor. Den planerade vägdragningen sammanföll med en äldre väg, med sannolikt medeltida anor, som klassats som kulturmiljö av riksintresse. Till vägmiljön hör två vägbankar. I anslutning till vägmiljön har också ett hålvägssystem med en eller två broläggningar påträffats.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Denna första etapp av en arkeologisk utredning syft

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare:

SND-ID: SND 2392

Beskrivning:

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i februari-mars 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an mellan Böksjö i Östergötland och Korsbäcken i Södermanland. Inom området fanns ingen känd fornlämning sedan tidigare. Under utredningen påträffades åtta boplatslägen, en kvarnlämning, och en kolbotten med två kolarkojor. Den planerade vägdragningen sammanföll med en äldre väg, med sannolikt medeltida anor, som klassats som kulturmiljö av riksintresse. Till vägmiljön hör två vägbankar. I anslutning till vägmiljön har också ett hålvägssystem med en eller två broläggningar påträffats.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Denna första etapp av en arkeologisk utredning syft

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Jakobsson, M. & Lindberg, C. (1992). Böksjö-Korsbäcken, väg E4, Böksjö, Krokek socken, Östergötland - Korsbäcken, Kila socken, Sörmland : arkeologisk utredning, etapp 1. Report 1992:3. Stockholm: Riksantikvarieämnbetet, UV Stockholm.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-09-29 doi:10.5878/002205

Ladda ner data:

Böksjö-Korsbäcken

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Böksjö-Korsbäcken. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002205

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-15559-91 (ÖG)

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-10813-91 (SML)

Organisationens dnr för undersökningen:

15/92

ProjektID:

492003

ProjektID:

p492003

RAÄ-nr:

Kila 168:1

RAÄ-nr:

Kila 167:1

RAÄ-nr:

Kila 169:1

RAÄ-nr:

Kila 165:1

RAÄ-nr:

Kila 164:1

RAÄ-nr:

Kila 166:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska utredningen, samt ett georefererat utdrag ur topografiska kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02 — 1992-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Publicerad: 2014-09-29
Senast uppdaterad: 2020-01-24