Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Parkeringsplatser vid kv Pelargonian

SND-ID: SND 2395

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum utförde i september 2000 en arkeologisk förundersökning väster om kv Pelargonian i Linköpings stad och kommun. Redan i oktober samma år utfördes en slutundersökning inom en begränsad del av förundersökningsytan. Undersökningarna utfördes i samband med schaktningar för en parkeringsplats och en grillkiosk. Vid undersökningarna framkom kulturlager från nyare tid, 17- till 1900-tal, med fynd av glas, keramik och tegel.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att se till att fast fornlämning kom till skada i så liten utsträckning som möjligt. Fast fornlämning som påträffades skulle undersökas och dokumenteras avseende karaktär och omfattning samt om möjligt även dateras. Målsättningen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Nyare tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Tannefors 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Björkhager, V. & Magnusson, M. (2007). Parkeringsplatser vid kv Pelargonian. Invid RAÄ 163, Tannefors 1:1, Invid kv Pelargonian, Linköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk för- och slutundersökning. Rapport 2007:91. Linköping: Östergötlands länsmuseum.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning, Särskild undersökning

Dataset
Parkeringsplatser vid kv Pelargonian

Beskrivning

ZIP-filen innehåller tre shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad fastighetskarta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Parkeringsplatser vid kv Pelargonian. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002215

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Nyare tid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-09-25–2000-09-27
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-05–2000-10-06
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager

Organisationens dnr för undersökningen

554/00

553/00

ProjektID

500005

p500005

RAÄ-nr

Linköping 163:1

Publicerad: 2014-10-02
Senast uppdaterad: 2016-08-05