Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Parkeringsplatser vid kv Pelargonian

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum utförde i september 2000 en arkeologisk förundersökning väster om kv Pelargonian i Linköpings stad och kommun. Redan i oktober samma år utfördes en slutundersökning inom en begränsad del av förundersökningsytan. Undersökningarna utfördes i samband med schaktningar för en parkeringsplats och en grillkiosk. Vid undersökningarna framkom kulturlager från nyare tid, 17- till 1900-tal, med fynd av glas, keramik och tegel.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att se till att fast fornlämning kom till skada i så liten utsträckning som möjligt. Fast fornlämning som påträffades skulle undersökas och dokumenteras avseende karaktär och omfattning samt om möjligt även dateras. Målsättningen

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2395

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum utförde i september 2000 en arkeologisk förundersökning väster om kv Pelargonian i Linköpings stad och kommun. Redan i oktober samma år utfördes en slutundersökning inom en begränsad del av förundersökningsytan. Undersökningarna utfördes i samband med schaktningar för en parkeringsplats och en grillkiosk. Vid undersökningarna framkom kulturlager från nyare tid, 17- till 1900-tal, med fynd av glas, keramik och tegel.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att se till att fast fornlämning kom till skada i så liten utsträckning som möjligt. Fast fornlämning som påträffades skulle undersökas och dokumenteras avseende karaktär och omfattning samt om möjligt även dateras. Målsättningen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Nyare tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Tannefors 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning, Särskild undersökning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkhager, V. & Magnusson, M. (2007). Parkeringsplatser vid kv Pelargonian. Invid RAÄ 163, Tannefors 1:1, Invid kv Pelargonian, Linköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk för- och slutundersökning. Rapport 2007:91. Linköping: Östergötlands länsmuseum.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-10-02 doi:10.5878/002215

Ladda ner data:

Parkeringsplatser vid kv Pelargonian

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Parkeringsplatser vid kv Pelargonian. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002215

Organisationens dnr för undersökningen:

554/00

Organisationens dnr för undersökningen:

553/00

ProjektID:

500005

ProjektID:

p500005

RAÄ-nr:

Linköping 163:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller tre shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad fastighetskarta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-09-25 — 2000-09-27

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-05 — 2000-10-06

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Nyare tid

Publicerad: 2014-10-02
Senast uppdaterad: 2016-08-05