Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Parkeringsplatser vid kv Pelargonian

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum utförde i september 2000 en arkeologisk förundersökning väster om kv Pelargonian i Linköpings stad och kommun. Redan i oktober samma år utfördes en slutundersökning inom en begränsad del av förundersökningsytan. Undersökningarna utfördes i samband med schaktningar för en parkeringsplats och en grillkiosk. Vid undersökningarna framkom kulturlager från nyare tid, 17- till 1900-tal, med fynd av glas, keramik och tegel.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att se till att fast fornlämning kom till skada i så liten utsträckning som möjligt. Fast fornlämning som påträffades skulle undersökas och dokumenteras avseende karaktär och omfattning samt om möjligt även dateras. Målsättningen

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2395

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum utförde i september 2000 en arkeologisk förundersökning väster om kv Pelargonian i Linköpings stad och kommun. Redan i oktober samma år utfördes en slutundersökning inom en begränsad del av förundersökningsytan. Undersökningarna utfördes i samband med schaktningar för en parkeringsplats och en grillkiosk. Vid undersökningarna framkom kulturlager från nyare tid, 17- till 1900-tal, med fynd av glas, keramik och tegel.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att se till att fast fornlämning kom till skada i så liten utsträckning som möjligt. Fast fornlämning som påträffades skulle undersökas och dokumenteras avseende karaktär och omfattning samt om möjligt även dateras. Målsättningen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Nyare tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Tannefors 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning, Särskild undersökning

Publikationer

Björkhager, V. & Magnusson, M. (2007). Parkeringsplatser vid kv Pelargonian. Invid RAÄ 163, Tannefors 1:1, Invid kv Pelargonian, Linköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk för- och slutundersökning. Rapport 2007:91. Linköping: Östergötlands länsmuseum.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Parkeringsplatser vid kv Pelargonian

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Parkeringsplatser vid kv Pelargonian</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002215">https://doi.org/10.5878/002215</a>

Organisationens dnr för undersökningen

554/00

553/00

ProjektID

500005

p500005

RAÄ-nr

Linköping 163:1

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller tre shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad fastighetskarta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-09-25 — 2000-09-27

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-05 — 2000-10-06

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts

Nyare tid

Publicerad: 2014-10-02
Senast uppdaterad: 2016-08-05