Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Nytt resecentrum i Norrköping

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Med anledning av ett planerat nytt resecentrum i Norrköping genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under våren och sommaren år 2000 en arkeologisk utredning, etapp II. Utredningen genomfördes dels genom sökschakt och dels genom schaktövervakningar. Utredningen visade att inga äldre lämningar skulle beröras av exploateringen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska utredningen syftade till att utröna om äldre lämningar skulle komma att beröras av den planerade exploateringen.

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2396

Beskrivning

Med anledning av ett planerat nytt resecentrum i Norrköping genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under våren och sommaren år 2000 en arkeologisk utredning, etapp II. Utredningen genomfördes dels genom sökschakt och dels genom schaktövervakningar. Utredningen visade att inga äldre lämningar skulle beröras av exploateringen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska utredningen syftade till att utröna om äldre lämningar skulle komma att beröras av den planerade exploateringen.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun

Geografisk beskrivning: Norrköping stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Karlsson, P. (2003). Nytt resecentrum i Norrköping : arkeologisk utredning, etapp II i 1600-tals stadens norra utkant . Rapport UV Öst 2003:12. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Nytt resecentrum i Norrköping

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Nytt resecentrum i Norrköping</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002217">https://doi.org/10.5878/002217</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-1528-00

Organisationens dnr för undersökningen

422-923-2000

ProjektID

500006

p500006

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-04 — 2000-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-10-02
Senast uppdaterad: 2016-08-05