Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Nytt resecentrum i Norrköping

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Med anledning av ett planerat nytt resecentrum i Norrköping genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under våren och sommaren år 2000 en arkeologisk utredning, etapp II. Utredningen genomfördes dels genom sökschakt och dels genom schaktövervakningar. Utredningen visade att inga äldre lämningar skulle beröras av exploateringen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska utredningen syftade till att utröna om äldre lämningar skulle komma att beröras av den planerade exploateringen.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2396

Beskrivning:

Med anledning av ett planerat nytt resecentrum i Norrköping genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under våren och sommaren år 2000 en arkeologisk utredning, etapp II. Utredningen genomfördes dels genom sökschakt och dels genom schaktövervakningar. Utredningen visade att inga äldre lämningar skulle beröras av exploateringen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska utredningen syftade till att utröna om äldre lämningar skulle komma att beröras av den planerade exploateringen.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun

Geografisk beskrivning: Norrköping stad

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Karlsson, P. (2003). Nytt resecentrum i Norrköping : arkeologisk utredning, etapp II i 1600-tals stadens norra utkant . Rapport UV Öst 2003:12. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-10-02 doi:10.5878/002217

Ladda ner data:

Nytt resecentrum i Norrköping

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Nytt resecentrum i Norrköping. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002217

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-1528-00

Organisationens dnr för undersökningen:

422-923-2000

ProjektID:

500006

ProjektID:

p500006

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-04 — 2000-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-10-02
Senast uppdaterad: 2016-08-05