Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Felbränd keramik och modern teknik

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

I samband med schaktningar för fjärrkyla i Linköpings innerstad, genomförde Östergötlands länsmuseum sommaren 2001 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen förmodades ge möjlighet att besvara frågor rörande utbredningen av S:t Larskyrkans kyrkogård, omfattning och datering av tidigare påträffade krukmakerilämningar samt frågor rörande medeltida gatusträckningar. Kultur- och odlingslager dokumenteras längs i stort sett hela den berörda sträckningen, och rikligt med keramikavfall påträffades som bl a hade använts som beläggning på en gata eller gårdsplan. Bland skärvorna fanns flera med tydliga spår av att ha blivit felbrända eller att kärlet gått sönder redan före bränningen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förund

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2400

Beskrivning

I samband med schaktningar för fjärrkyla i Linköpings innerstad, genomförde Östergötlands länsmuseum sommaren 2001 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen förmodades ge möjlighet att besvara frågor rörande utbredningen av S:t Larskyrkans kyrkogård, omfattning och datering av tidigare påträffade krukmakerilämningar samt frågor rörande medeltida gatusträckningar. Kultur- och odlingslager dokumenteras längs i stort sett hela den berörda sträckningen, och rikligt med keramikavfall påträffades som bl a hade använts som beläggning på en gata eller gårdsplan. Bland skärvorna fanns flera med tydliga spår av att ha blivit felbrända eller att kärlet gått sönder redan före bränningen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förund

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kv. Blandaren och Detektiven

Lägsta geografiska enhet

Stadsdel

Högsta geografiska enhet

Stadsdel

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Publikationer

Feldt, A. (2005). Felbränd keramik och modern teknik : fjärrkyla genom det medeltida Linköpings östra stadsdelar : Repslagaregatan - Ågatan - Nygatan - Snickaregatan, från kv Blandaren 17 till kv Detektiven 25, RAÄ 153 : Linköpings stad och kommun, Östergötlands län : arkeologisk förundersökning. Rapport 2005:63. Linköping: Kulturmiljöavdelningen, Östergötlands länsmuseum

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Felbränd keramik och modern teknik

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Felbränd keramik och modern teknik</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002234">https://doi.org/10.5878/002234</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-4465-01

Organisationens dnr för undersökningen

236/01

ProjektID

p501014

501014

RAÄ-nr

Linköping 153:1

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt fyra georefererade planer/kartor över undersökningsområdet i geoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-05-16 — 2001-08-14

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Analoga ritningar har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Publicerad: 2014-10-28
Senast uppdaterad: 2020-01-24