Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Härdar och nyupptäckta hällristningar vid Himmelstalund

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning inför planerade skydds- och visualiseringsåtgärder vid Himmelstalunds hällristningar, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Förundersökningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen och kostnadsansvarig var Norrköpings kommun. Arbetet utfördes i form av en antikvarisk kontroll. Längs klippan kommer ett trädäck att anläggas. I direkt anslutning till en av hällristningsklipporna påträffades två härdar direkt under grästorven. Härdarna undersöktes och togs bort. I samband med att delar av hällristningsklippan borstades fri från grus från den tidigare grusvägen påträffades tidigare okända hällristningar på två platser, dels centralt uppe på klippan och dels vid klippans nordvästra spets. En inventering och dokumentation av de nyupptäckta ristningarna utfördes av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, BOTARK. Sammanlagt nyregistrerades ca 120 figurer bestående av 34 skepp, 13 djurfigurer, 4 ringfigurer, 5 uthuggna ytor, en människofigur, en yxa, ett 50-tal skålgropar samt ett antal fragment och obestämbara fi

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2423

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning inför planerade skydds- och visualiseringsåtgärder vid Himmelstalunds hällristningar, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Förundersökningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen och kostnadsansvarig var Norrköpings kommun. Arbetet utfördes i form av en antikvarisk kontroll. Längs klippan kommer ett trädäck att anläggas. I direkt anslutning till en av hällristningsklipporna påträffades två härdar direkt under grästorven. Härdarna undersöktes och togs bort. I samband med att delar av hällristningsklippan borstades fri från grus från den tidigare grusvägen påträffades tidigare okända hällristningar på två platser, dels centralt uppe på klippan och dels vid klippans nordvästra spets. En inventering och dokumentation av de nyupptäckta ristningarna utfördes av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, BOTARK. Sammanlagt nyregistrerades ca 120 figurer bestående av 34 skepp, 13 djurfigurer, 4 ringfigurer, 5 uthuggna ytor, en människofigur, en yxa, ett 50-tal skålgropar samt ett antal fragment och obestämbara fi

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Himmelstalunds hällristningsområde

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Antikvarisk kontroll

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, P. 2008. Härdar och nyupptäckta hällristningar vid Himmelstalund: inför visualiseringsåtgärder i form av trädäck, belysning mm : RAÄ 1, Himmelstalund, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland : arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Rapport UV Öst 2008:5. Linköping: UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Samla Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-11-06 doi:10.5878/002275

Ladda ner data:

Härdar och nyupptäckta hällristningar vid Himmelstalund

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Härdar och nyupptäckta hällristningar vid Himmelstalund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002275">https://doi.org/10.5878/002275</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-2985-07

Organisationens dnr för undersökningen:

422-1017-2007

ProjektID:

p507067

ProjektID:

507067

RAÄ-nr:

Östra Eneby 1:1

RAÄ-nr:

Östra Eneby 1:2

RAÄ-nr:

Östra Eneby 160:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en MS Access-fil.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-05-15 — 2007-05-16

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-06-11 — 2007-06-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07-02

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07-09 — 2007-07-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-10-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2014-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-24