Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Härdar från bronsålder och folkvandringstid

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämningarna RAÄ 295 och 296, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att bygga en parkeringsplats i anslutning till en nyligen uppförd idrottsanläggning. Vid förundersökningen undersöktes förhistoriska boplatslämningar som be­stod av härdar och gropar. Kolprover från två härdar daterades till yngre bronsålder respektive yngre järnålder (folkvandringstid/vendeltid). Samtliga påträffade anläggningar undersöktes och dokumenterades i samband med förundersökningen. UV Öst föreslår därför inga ytterligare arkeologiska insatser inom det aktuella området.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologisk

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2436

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämningarna RAÄ 295 och 296, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att bygga en parkeringsplats i anslutning till en nyligen uppförd idrottsanläggning. Vid förundersökningen undersöktes förhistoriska boplatslämningar som be­stod av härdar och gropar. Kolprover från två härdar daterades till yngre bronsålder respektive yngre järnålder (folkvandringstid/vendeltid). Samtliga påträffade anläggningar undersöktes och dokumenterades i samband med förundersökningen. UV Öst föreslår därför inga ytterligare arkeologiska insatser inom det aktuella området.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologisk

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder

Yngre järnålder

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Publikationer

Nilsson, P. 2009. Härdar från bronsålder och folkvandringstid. Inför planerad parkering vid Stadium Arena, RAÄ 295, 296, Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland, Dnr 422-3346-2008 : arkeologisk förundersökning i form av särskild undersökning. Rapport 2009:13. Linköping: UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Härdar från bronsålder och folkvandringstid

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Härdar från bronsålder och folkvandringstid</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002299">https://doi.org/10.5878/002299</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-20347-08

Organisationens dnr för undersökningen

422-3346-2008

ProjektID

508032

p508032

RAÄ-nr

Norrköping 295

Norrköping 296

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en fil i MS Access-format.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av totalstation.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10-28 — 2008-10-31

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av totalstation.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av totalstation.

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder

Yngre järnålder

Publicerad: 2014-12-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23