Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Boplatslämningar väster om Vattenverksvägen

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inför planerad parkeringsplats m m inom Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Utredningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län och kostnadsansvarig var Norrköpings kommun. Vid utredningen påträffades två mindre områden med boplatslämningar bestående av tre härdar, en stenpackning/kokgrop, en grop samt ett fynd i form av kvartskärna. Om utredningsområdet blir aktuellt för vidare exploatering föreslår Riksantikvarieämbetet, UV Öst, att en arkeologisk förundersökning bör utföras för att begränsa de två områden där anläggningar påträffades.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att utifrån sökschaktsgr

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2437

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inför planerad parkeringsplats m m inom Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Utredningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län och kostnadsansvarig var Norrköpings kommun. Vid utredningen påträffades två mindre områden med boplatslämningar bestående av tre härdar, en stenpackning/kokgrop, en grop samt ett fynd i form av kvartskärna. Om utredningsområdet blir aktuellt för vidare exploatering föreslår Riksantikvarieämbetet, UV Öst, att en arkeologisk förundersökning bör utföras för att begränsa de två områden där anläggningar påträffades.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att utifrån sökschaktsgr

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Utredning

Kontakt för frågor om data:

Daniel Löwenborg

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, P. 2008. Boplatslämningar väster om Vattenverksvägen. Inför planerad parkeringsplats, Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland : arkeologisk utredning, etapp 2. Rapport UV Öst 2008:31. Linköping: UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-11-19 doi:10.5878/002300

Ladda ner data:

Boplatslämningar väster om Vattenverksvägen

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Boplatslämningar väster om Vattenverksvägen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002300">https://doi.org/10.5878/002300</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-5399-08

Organisationens dnr för undersökningen:

421-1002-2008

ProjektID:

508033

ProjektID:

p508033

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en fil i MS Access-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av D-GPS.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-05-13 — 2008-05-16

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av D-GPS.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av D-GPS.

Publicerad: 2014-12-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23