Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst genomförde under en vecka i mars 2011 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 473, en stensatt väg. Undersökningen genomfördes då Linköpings kommun planerar anlägga ny vägbana för Östra länken med tillhörande gång- och cykelväg i området. Östra länken är en ny sträckning av riksväg 35 mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen i de östra delarna av Linköping. Vid en utredning i området som utfördes av Riksantikvarieämbetet 2008 hittades delar av en stensatt väg. Vid den du aktuella förundersökningen schaktades vägen fram på sex olika sträckor inom området. Vägen visade sig bestå av två stenskodda hjulspår, med hårt packad sand mellan spåren. Fynd i vägens fyllning, såsom yngre rödgods, porslin, fajans, tegel, glas, ett par järnföremål samt en sölja med tryckt text på baksidan, talar för en sentida datering. Vägen finns inte med på historiska kartor.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län,

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2451

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst genomförde under en vecka i mars 2011 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 473, en stensatt väg. Undersökningen genomfördes då Linköpings kommun planerar anlägga ny vägbana för Östra länken med tillhörande gång- och cykelväg i området. Östra länken är en ny sträckning av riksväg 35 mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen i de östra delarna av Linköping. Vid en utredning i området som utfördes av Riksantikvarieämbetet 2008 hittades delar av en stensatt väg. Vid den du aktuella förundersökningen schaktades vägen fram på sex olika sträckor inom området. Vägen visade sig bestå av två stenskodda hjulspår, med hårt packad sand mellan spåren. Fynd i vägens fyllning, såsom yngre rödgods, porslin, fajans, tegel, glas, ett par järnföremål samt en sölja med tryckt text på baksidan, talar för en sentida datering. Vägen finns inte med på historiska kartor.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län,

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Modern tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstad 1:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). <em>Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002583">https://doi.org/10.5878/002583</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-350-11

Organisationens dnr för undersökningen

422-00570-2011

ProjektID

p511014

511014

RAÄ-nr

Linköping 473

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen samt en schaktplan i geoTIFF-format.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-03-16 — 2011-03-22

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts

Modern tid

Publicerad: 2015-01-21
Senast uppdaterad: 2016-08-10